FSC DANMARK Årsdag 2020


SAMMEN I SKOVEN - SAMMEN OM BÆREDYGTIGHED

Pga. COVID-19 er FSC Danmarks årsdag 2020 er aflyst, vi glæder os til at se jer til vores årsdag i 2021.

FSC Danmarks årsdag 2020 bliver en dag i skovens og fællesskabets tegn. Årsdagen, som er gratis at deltage i, afholdes på Konferencestedet i de naturskønne skrænter ved Skåde Bakker i det sydlige Aarhus. Konferencestedet er det perfekte afsæt for en dag med fokus på bæredygtighed i praksis – både i skoven og resten af leverandørkæden.

FSC Danmark er en medlemsorganisation med repræsentanter fra et bredt udsnit af dansk erhvervsliv og NGO-verdenen, og på årsdagen 2020 vil der være noget for alle! Du tilmelder dig her.

Vi skal ud i skoven og høre om skovdrift, certificering og hvordan man i praksis tager hensyn til natur, biodiversitet og sikrer gode sociale forhold i den drevne skov. På årsdagen kommer vi også omkring emner som ”FSC® i 2030”, ”Mere dansk FSC-certificeret skov” og hvordan man som organisation kan tage det næste skridt i den grønne omstilling.

Program

INTRODUKTION TIL TEMADAG
09.30 - 10.00: Registrering, netværk og let morgenmad

10.00 - 10.15: Velkomst og præsentation af dagens program ved Søren Dürr Grue, Direktør i FSC Danmark, og Aarhus Kommune

10.15 - 10.45: Status på FSC Danmarks arbejde og FSC's udvikling i Danmark ved Søren Dürr Grue, Direktør i FSC Danmark, og Peter K. Kristensen, Senior Lead Sustainability Advisor i Ørsted og formand for FSC Danmark. Der er mulighed for at stille spørgsmål undervejs.

10.45 - 11.00: Overrækkelse af diplomer til FSC Danmark-medlemmer med en 100% FSC-strategi

11.00 - 12:00: Netværk og frokost


TEMADAG
DEL 1: SAMMEN I SKOVEN – HVAD ER FSC-CERTIFICERET OG BÆREDYGTIG SKOVDRIFT?

12.00 – 14.30: Vi skal i skoven og høre tre oplæg, der bringer bæredygtig skovdrift i øjenhøjde.

  • Aarhus Kommune vil fortælle, hvordan de forvalter deres FSC-certificerede skovområder. Der vil være fokus på driften og de tiltag, der sikrer, at der tages hensyn til natur, dyr og brugerne af skovene.
  • Certificeringsorganerne NEPCon Certificering, Orbicon og Control Union Danmark vil fortælle, hvordan en FSC-certificeret skov auditeres, og hvad en auditor typisk kontrollerer og kigger på i skoven.
  • Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening vil fortælle, hvordan man kan passe på dyr, planter og naturen i de danske drevne skove, og hvorfor det er vigtigt. Samtidig vil 3F fortælle om arbejdstagerforhold i skovene set med danske og internationale briller.

14.30 – 14.45: Pause

TEMADAG
DEL 2: SAMMEN OM BÆREDYGTIGHED – HVAD ER NÆSTE SKRIDT?

14.45 – 15.55: Temasessions af to omgange med fokus på det næste skridt i den grønne omstilling og arbejdet med bæredygtighed i din organisation. Hver session indledes med et kort oplæg efterfulgt af diskussion og erfaringsudveksling. Der er tre sideløbende sessions i hver af de to runder, og du kan vælge én session i hver runde:

  • 1.A: Inspiration til din organisations bæredygtighedsrejse. Hvordan får du din organisation med? Med udgangspunkt i Sustainable Brands’ værktøj ”Transformation roadmap” og adfærdsdesign giver Loa Dalgaard Worm, Strategisk Direktør i FSC Danmark, indspark til, hvordan din organisation kan benchmarke jeres bæredygtighedsarbejde og fortsætte den grønne omstilling.
  • 1.B: Biodiversitetshensyn i den drevne skov – hvordan? Kristian Jørgensen, Projektkoordinator og Rådgiver i FSC Danmark, og Michael Glud, Skovbrugschef i HedeDanmark, fortæller om et nyt formidlingsprojekt om natur og skovbrug og giver eksempler på, hvordan man kan lave frivillige biodiversitetstiltag, som samtidig er certificeringsforberedende.
  • 1.C: Hvad gør FSC for at øge det certificerede skovareal? Vil din organisation være med i et partnerskab for dansk FSC-certificeret træ? Morten Brodde, Rådgiver og Relation Manager i FSC Danmark, vil fortælle, hvad FSC gør internationalt for at øge det FSC-certificerede skovareal og gøre certificering mere attraktivt for skovejere. Sammen med Troldtekts miljøchef, Renate Blom, og direktør, Peer Leth, vil Morten også fortælle om partnerskabet for mere dansk FSC-certificeret træ, og hvordan din organisation kan være med.
  • 2.A: Hvordan ser FSC ud i 2030, og hvordan fungerer FSC internationalt? Hvor er FSC på vej hen, og hvad gør FSC for fortsat at være relevant? Søren Dürr Grue, Direktør i FSC Danmark, giver en international opdatering på FSC, og fortæller, hvordan man som virksomhed og NGO kan få indflydelse på de store linjer i FSC med udgangspunkt i den kommende internationale generalforsamling og den igangværende revision af FSC’s internationale strategi.
  • 2.B: Hvad skal der til for at få certificeret sin skovejendom? Skovfoged Jakob Møller Nielsen fra HedeDanmark og Flemming Sehested, Direktør i Skovdyrkerne, der begge tilbyder skovgruppecertificering, fortæller, hvad der skal til for at blive FSC-certificeret, hvordan man kommer i gang, og hvilke omkostninger der er forbundet med certificering.
  • 2.C: FSC-certificering og B Corp: Hvordan løfter man ansvarligheden fra produktcertificering op på virksomhedsniveau? Skagerak Denmark har i mange år arbejdet med FSC og øget det FSC-certificerede sortiment i tæt samspil med sine leverandører. Men virksomheden ville mere, og er derfor blevet B Corp-virksomhed. Det betyder, at virksomheden kontinuerligt skal forbedre sig på en lang række målbare bæredygtighedsparametre og bidrage til positiv samfundsforandring. Hør ejer og CEO Jesper Panduro fortælle om de tiltag, som virksomheden har igangsat for at have fokus på ansvarlighed i alle virksomhedens hjørner og handlinger, og hvordan virksomheden arbejder med leverandører omkring FSC.

15.55 – 16.00: Afrunding og tak for i dag

PRAKTISK INFORMATION

TID OG STED
FSC Danmarks årsdag afholdes torsdag d. 17. september fra 9.30-16.00 hos Konferencestedet (Handelsfagskolen), Skåde Skovvej 2, 8270 Højbjerg.

TILMELDING
Tilmelding skal ske senest fredag d. 4. september. Du tilmelder dig her.

FROKOST
FSC Danmark byder på morgenmad, frokostbuffet og eftermiddagskage samt kaffe, te og vand. Husk at oplyse, om du har allergier eller særlige præferencer, der skal tages hensyn til, i forbindelse med tilmeldingen.

TRANSPORT
Der er mulighed for fællestransport fra Aarhus Hovedbanegård til Konferencestedet. Vil du gerne gøre brug af denne mulighed, så skal du blot oplyse det i forbindelse med tilmeldingen.

PÅKLÆDNING
Husk praktisk tøj/fodtøj og evt. regntøj, da dele af dagen foregår udendørs i en skov.

DU KAN MØDE

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000208