Kravene bag FSC

FSC-mærket er din sikkerhed for ansvarlig skovhugst samt forbedrede levevilkår for lokalbefolkningen i skove verden over – lige fra de tropiske regnskove til de svenske nåleskove. FSC varetager både miljø, mennesker og økonomiske forhold.

Læs mere herunder.


Skovens miljø

FSC-skov, Rügen, Tyskland (© Uwe Sayer)© Uwe Sayer

 • Der fældes ikke mere træ, end skoven kan nå at reproducere
 • Truede arter og udsatte områder beskyttes mod fældning
 • Der fastsættes et antal træer per hektar, der aldrig må fældes – eller fjernes når de er døde. Dette skaber bedre vilkår for dyre- og planteliv

Du kan læse mere om, hvordan FSC beskytter natur og klima her.

Indfødte folk

Samerne sikres retten til at bruge skoven (© FSC Danmark)© FSC Danmark

 • Indfødte folkeslag sikres deres traditionelle ret til adgang til og brug af skoven
 • Områder af kulturel, religiøs eller anden betydning kortlægges og beskyttes
 • Oprindelige folkeslag skal inddrages i skovforvaltningen og modtage økonomisk kompensation, hvis deres viden og ressourcer bruges

Arbejderne og lokalsamfundet

FSC-arbejder, Borneo, Malaysia (© FSC Danmark)© FSC Danmark

 • Arbejderne er uddannede til deres job og får udleveret ordentlig sikkerhedsudstyr
 • Arbejderne er sikret en ordentlig løn og ordentlige arbejdsforhold
 • Arbejderne har ret til at organisere sig i fagforeninger m.m.
 • Lokalsamfund i ressourcesvage lande får via skovdriften støtte til projekter som fx opbygning af skoler, klinikker eller andre formål, der gavner de lokale

Læs mere om hvordan FSC sikrer arbejderne og lokalsamfundet her.

Økonomiske interesser varetages

FSC-tømmer, Nicaragua (© Johan Spanner)© Johan Spanner

 • FSC-certificerede varer er handlet på normale markedsvilkår for at sikre en bæredygtig forretning
 • FSC-skove er ikke et velgørenhedsprojekt, som bliver holdt kunstigt i live. Skovene skal klare sig på markedsvilkår, hvilket betyder, at FSC-skovene også må leve op til økonomisk bæredygtighed. 
 • Når skovejeren får økonomisk gevinst af sin FSC-skov og forhandleren får økonomisk gevinst af sit FSC-produkt, så er den bæredygtige kæde bedre sikret for fremtiden

Du kan læse mere om det økonomiske ansvar, FSC tager, her.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000208