Miljømæssig ansvarlighed

Algonquin, Canada (© Kasper Kopp)© Kasper KoppNedenfor kan du læse hvordan FSC beskytter natur, miljø og dyr.


FSC beskytter naturen og gavner klimaet
FSC-mærket er en sikkerhed for, at skove drives bæredygtigt, og at der ikke fældes mere træ, end skovene kan nå at reproducere.

Skovene er essentielle i CO2-regnskabet
Op mod 20 % af verdens menneskeskabte CO2-udslip stammer fra fældning og afbrænding af skove. Det svarer til den mængde CO2, som det ville koste at sende 8 mio. mennesker med fly fra London til New York hver eneste dag.

Det sker, fordi der ifølge FAO hvert år forsvinder skov svarende til et areal på 3 gange Danmarks størrelse. Områderne, hvor skoven var, omlægges oftest til anden brug som eksempelvis marker eller plantager.

Det giver derfor rigtig god mening at passe på skovene og sikre, at fremtidige generationer kan få gavn af dem. Det betyder dog ikke, at vi skal holde op med at bruge skovene eller træ i det hele taget.

Træ er et CO2-venligt materiale, hvis det har en ansvarlig oprindelse. Så der er god fornuft i at bruge træ og papir, som vi plejer, det skal bare være med omtanke - med FSC-mærket.

Mere effektivt end fredning
I flere tilfælde har internationale uafhængige undersøgelser vist, at FSC-skove er bedre beskyttet mod ulovlig skovrydning end skove, der eksempelvis beskyttes af fredningsinitiativer, og at skovejernes økonomiske motivation til at holde ulovlige skovhuggere ude er en stor del af dette.

FSC er fornuftig skovdrift
I en FSC-certificeret skov fældes træerne skånsomt og bredt, så skovdækket holdes så konstant som muligt. Samtidig bevares sjældne planter, og kilder og vandløb beskyttes. Skovens drikkevand og vandløb bevares på den måde naturligt og sikres mod forurening.

I nogle skove kan det dog være tilladt at lave renafdrift af et sammenhængende område af gangen - eksempelvis i nåletræskove, da disse er følsomme over for plukvis fældning. I disse skove skal man stadig arbejde med korridorer, som sikrer at dyr og planter kan spredes mellem områder, og man skal naturligvis stadig leve op til resten af de strenge regler om FSC - som eksempelvis fredning af områder i skoven, beskyttelse af truede arter af dyr og planter, osv.

FSC passer på dyrene
Bæredygtigt drevne skove har ikke kun en betydning for de mennesker, som lever i og af dem. Også dyr og planter, som er dybt afhængige af skovenes naturlige ressourcer, sikres ordentlige forhold. I en FSC-skov lever truede dyr en tryg tilværelse, fordi områderne de lever i, fredes mod fældning.

Alle disse strenge krav giver tilsammen en skov, som både bruges og bevares på samme tid.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000208