FSC i danske tal

FSC i danske tal


Fakta om skovejendomme og skovgruppecertifikater

 • 14 FSC-certificerede danske skovejendomme
 • 2 skovgruppecertifikater (HedeDanmark og De Danske Skovdyrkerforeninger)
 • Det FSC-certificerede skovareal i Danmark er ca. 125.873 ha, hvilket svarer til 20 % af det danske skovareal.
 • Herudover er et lysåbent areal på ca. 87.000 ha inkluderet i Naturstyrelsens FSC-skovcertifikat, hvilket giver et samlet FSC-areal i Danmark på 212.873 ha.

Oversigt over skovejendommene og gruppecertifikatadministratorerneDu kan se en oversigt over skovejendommene og administratorerne af gruppecertifikaterne ved at klikke på billedet.

Se flere detaljer om certifikaterne ved at gå til info.fsc.org (Certificate search) og vælge Denmark ved "Country", FM/CoC ved "Certificate Code" (andet felt fra venstre) og klikke på "search".


Fakta om CoC-certificerede virksomheder/enheder

 • 727 FSC CoC-certificerede virksomheder/enheder i Danmark fordelt på 308 certifikater*
 • 3 FSC-CoC-gruppecertifikater**, som virksomheder kan blive optaget i, hvis de lever op til optagelseskravene

*Et certifikat kan rumme mange forskellige salgs-, produktions- og lagerenheder og selvstændige virksomheder.

**Grakom har en gruppecertificering, som grafiske virksomheder har mulighed for at blive optaget i og derigennem blive FSC-certificeret. DuraCert og Estrup Nature har en gruppecertificering, som alle typer af virksomheder kan blive optaget i. Læs mere om gruppecertificering på fsc.dk/gruppecoc.

Se detaljer og kontaktoplysninger på de FSC-certificerede virksomheder/enheder ved at gå til info.fsc.org (Certificate search) og vælge Denmark ved "Country", CoC ved "Certificate Code" (andet felt fra venstre) og klikke på "search". Du kan få en oversigt over certifikaterne alene ved at fjerne krydset i "Show sites/members".


Tendenser

FSC Danmark gennemfører årligt en markeds- og tilfredshedsundersøgelse blandt danske virksomheder og organisationer, som arbejder med FSC. Formålet er at kortlægge tendenser og nøgletal for det pågældende år.Troværdigt mærke og stigende efterspørgsel

 • 91 % oplever FSC som et troværdigt mærke (2016).
 • 65 % oplever, at deres kunder stiller FSC-certificering som et ultimativt krav (2016).
 • 44 % mener, at FSC tiltrækker nye kunder (2016).
 • 39 % har oplevet en stigende efterspørgsel på FSC inden for de sidste 12 måneder (2017).

Tilfredshed med FSC-certificering eller varemærkelicens

 • 54 % nævner, at det er på grund af efterspørgslen, at de har valgt at blive FSC-certificeret eller få en varemærkelicens (2016).
 • 61 % nævner, at det er på grund af deres virksomhedsfilosofi, at de har valgt at blive FSC-certificeret eller få en varemærkelicens (2016).
 • 90 % har planer om at forny deres FSC-certificering eller varemærkelicens ved udløb (2017).
 • 0 % ønsker ikke at forny deres certificering eller varemærkelicens (2017).
 • 85 % er tilfredse eller meget tilfredse med deres certificering eller varemærkelicens (2017).

Denne side er senest opdateret den 28. november 2018.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000208