FSC i danske tal


Fakta om skovejendomme og skovgruppecertifikater

  • 18 FSC-certificerede danske skovejendomme
  • 3 skovgruppecertifikater (HedeDanmark, De Danske Skovdyrkerforeninger og Haderup Skovservice)
  • Det FSC-certificerede skovareal i Danmark er ca. 138.086 ha, hvilket svarer til 22 % af det danske skovareal.
  • Herudover er et lysåbent areal på ca. 87.000 ha inkluderet i Naturstyrelsens FSC-skovcertifikat, hvilket giver et samlet FSC-areal i Danmark på 225.086 ha.

Du kan se en oversigt over skovejendommene og administratorerne af gruppecertifikaterne ved at klikke på billedet.

Se flere detaljer om certifikaterne ved at gå til info.fsc.org (Certificate search) og vælge Denmark ved "Country", FM/CoC ved "Certificate Code" (andet felt fra venstre) og klikke på "search".


Fakta om CoC-certificerede virksomheder/enheder

  • 873 FSC CoC-certificerede virksomheder/enheder i Danmark fordelt på 318 certifikater*
  • 3 FSC-CoC-gruppecertifikater**, som virksomheder kan blive optaget i, hvis de lever op til optagelseskravene

*Et certifikat kan rumme mange forskellige salgs-, produktions- og lagerenheder og selvstændige virksomheder.

**Grakom har en gruppecertificering, som grafiske virksomheder har mulighed for at blive optaget i og derigennem blive FSC-certificeret. DuraCert og Estrup Nature har en gruppecertificering, som alle typer af virksomheder kan blive optaget i. Læs mere om gruppecertificering på fsc.dk/gruppecoc.

Se detaljer og kontaktoplysninger på de FSC-certificerede virksomheder/enheder ved at gå til info.fsc.org (Certificate search) og vælge Denmark ved "Country", CoC ved "Certificate Code" (andet felt fra venstre) og klikke på "search". Du kan få en oversigt over certifikaterne alene ved at fjerne krydset i "Show sites/members".


Denne side er senest opdateret den 5. januar 2021.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000208