FSC International


FSC's internationale sekretariat er placeret i Bonn.

Sekretariatet er ansvarlig over for den internationale bestyrelse og generalforsamlingen og for den daglige drift. De udvikler og vedligeholder blandt andet de forskellige standarder inden for FSC, koordinerer indsatse med nationale kontorer i hele verden og udvikler nye tiltag inden for FSC-systemet.

Gå til www.fsc.org.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000208