Generalforsamling og Bestyrelse

International generalforsamling, Borneo, 2011 (© FSC Danmark)© FSC Danmark


Den internationale bestyrelses sammensætning og opgaver

Én gang hvert tredje år holdes der en international generalforsamling, og her vælges en bestyrelse. Den er sammensat, så den består af samme antal personer fra hvert kammer, så der kommer en ligelig fordeling af sociale, økonomiske og miljømæssige interesser. Derudover skal der være en ligelig repræsentation fra i-lande og u-lande.

På samme måde har FSC Danmark en bestyrelse som er kammeropdelt.

Den internationale bestyrelse står i spidsen for FSC-mærkets udvikling og organisationens overordnede styring.

Løbende harmonisering landene imellem
Den internationale bestyrelse godkender også de enkelte landes retningslinjer efter en grundig gennemgang af den proces, der ligger til grund for udarbejdelsen af retningslinjerne. Derudover foretages en nøje vurdering af, om landenes FSC-skovstandarder lever op til FSC's overordnede principper og kriterier. Det er altså de internationale krav, der gør sig gældende for opbygningen af FSC Danmark samt for godkendelsen af den danske FSC-skovstandard.For at sikre det samme niveau over hele verden, sker der løbende en harmonisering af de lokale retningslinjer, således at en svensk skovejer i Skåne og en dansk skovejer på Sjælland med næsten samme slags skov skal vurderes efter stort set ens retningslinier.

Se den internationale bestyrelse her.

Download rapporten om harmonisering mellem alle lande om Østersøen:

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000208