Hvad er en NO?

International generalforsamling, Borneo, 2011NO står for National Office og er en nationalafdeling under FSC. Den danske afdeling hedder FSC Danmark.


En NO er en selvfinansieret afdeling under FSC International

FSC International ejer FSC-varemærkerne og har som moderorganisation en række nationalafdelinger under sig, som kaldes ”National Offices” (NO).

FSC International støtter ikke etableringen af de nationale kontorer, og derfor kræver det lokal finansiering for at kunne oprette en NO. NO'erne fungerer dermed som selvfinansierede organisationer, der primært finansieres af medlemskontingenter fra virksomheder og organisationer samt fondsmidler. Dog modtager NO'erne et årligt støttebeløb fra FSC International, i Danmark svarer det beløb til ca. 70.000 kr årligt.

FSC i Danmark
Den danske NO under FSC hedder FSC Danmark og blev stiftet i juni 2004 af en række organisationer med miljøorganisationerne Verdens Skove og WWF Verdensnaturfonden som initiativtagere. Den danske NO er stiftet som en forening, der er inddelt i tre kamre - et socialt, et økonomisk og et miljømæssigt kammer - hvilket sikrer, at der også i Danmark er en ligelig fordeling af interesser. Denne struktur har alle NO’er og ligeledes  FSC International.

FSC Danmark har licensnummeret FSC® F000208 og benytter FSC's varemærker efter godkendelse fra FSC International.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000208