Uafhængig certificering

Akkrediteringsfirmaet ASI, Accreditation Services International, gennemgår og godkender de uafhængige certificeringsfirmaer, som virksomheder og skovejere hyrer til at varetage deres certificering. ASI  tjekker certificeringsfirmaerne minimum en gang om året ved at være fysisk til stede, mens de udfører deres arbejde.

Der er med andre ord en tredeling mellem dem, der udarbejder retningslinjerne (FSC International / FSC Danmark), dem, der certificerer skovdriften/virksomheden (certificeringsfimaer, som kontrolleres af ASI), og dem, der ejer skoven/virksomheden. 

Det er denne opdeling, der sikrer uvildighed i systemet og gør ordningen troværdig i NGO’er og regeringers øjne verden over.

Auditører (© Kasper Kopp)© Kasper KoppAuditører

Læs mere om ASI og certificeringssystemets opbygning på FSC Internationals hjemmeside her.

Gå til ASI's hjemmeside her.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000208