FSC vs. andre certificeringsordninger

En FSC-certificering gjorde det muligt for landsbyskoven Kikole i Tanzania at få råd til en vandpumpe (© FSC Danmark)© FSC Danmark


FSC Danmark modtager ofte spørgsmål om, hvad forskellene er på FSC og andre ordninger til certificering af bæredygtig skovdrift. Nedenfor er en liste over de karakteristika og krav, som adskiller FSC fra andre ordninger med samme formål.

Høj troværdighed
FSC er verdens mest troværdige og robuste certificeringsordning til skovbrug ifølge WWF (1).

Bred opbakning
FSC støttes som den eneste ordning af sin slags af internationale anerkendte NGO’er som WWF Verdensnaturfonden, Verdens Skove og Red Orangutangen og af danske lokale miljøorganisationer som Dansk Ornitologisk Forening (DOF) og Danmarks Naturfredningsforening (DN). FSC anbefales også af Forbrugerrådet TÆNK (2).

Mest udbredt i den globale handelskæde
FSC er den mest udbredte ordning i den globale handelskæde for skovbaserede produkter. Over 65.000 handels- og produktionsvirksomheder eller andre enheder er FSC-certificerede. I Danmark er tallet over 700 (august 2019) (3).

Lige indflydelse til alle interessentgrupper
Modsat andre ordninger giver FSC lige meget indflydelse til virksomheder og andre økonomiske interessenter, sociale organisationer og miljøorganisationer. Alle medlemmer i FSC har stemmeret og deres stemmer vægtet, så antallet af medlemmer i et enkelt af de tre kamre ikke er afgørende for deres indflydelse (4).

Højeste standarder
Vi sætter højere standarder end nogen anden skovcertificeringsordning, hvilket giver forbrugeren den største sikkerhed for, at de certificerede skove drives ansvarligt (1).

Specialiseret og robust akkreditering
FSC har ét specialiseret akkrediteringsorgan, der systematisk kontrollerer certificeringsorganerne (dem som udsteder og kontrollerer FSC-certifikater). Samme organ bruges af andre anerkendte ordninger som eksempelvis MSC og RSPO (5).

Klare og specifikke retningslinjer for certificeringsorganer
FSC stiller specifikke og detaljerede krav til certificeringsorganerne og -processen (krav til udførelse af audits, antal audits, evaluering af FSC’s standarder med videre) (6).

Dokumenteret effekt
Uafhængige undersøgelser og rapporter viser, at FSC-certificering har en positiv effekt på miljøet, dyr og forhold for mennesker i og omkring skove (7).

Stærke krav til controlled wood
FSC’s Controlled Wood-krav (Controlled Wood er det ikke-FSC-certificerede træ, der tillades i FSC MIX-produkter) sikrer blandt andet, at traditionelle rettigheder og borgerrettigheder ikke krænkes og høje bevaringsværdier ikke trues af skovdriften, uanset om det er fastsat ved national lovgivning eller ej (8).

Åbenhed
FSC offentliggør som de eneste skovcertificeringsrapporter, Controlled Wood-certificeringsrapporter og resuméer af virksomheders Controlled Wood-risikovurderinger via info.fsc.org (9).

Krav til det ikke-certificerede træ
FSC kræver, at certificerede virksomheder underskriver en erklæring, som forpligter dem til ikke at være involveret i handel med træ fra kontroversielle kilder (10).1. WWF Forest Certification Assessment Tool (CAT)
2. FSC A.C.-medlemsliste, FSC Danmarks medlemsliste, Forbrugerrådet Tænk
3. FSC International, FSC CH and TSLH database
4. FSC A.C.’s vedtægter
5. FSC’s Akkrediteringsprogram
6. Standarder og andre normative dokumenter for certificeringsorganer
7. Overblik over rapporter og undersøgelser af FSC’s effekt her og her
8. FSC Controlled Wood
9. Public certificate search: info.fsc.org (efter du har søgt på en organisation og fundet dens certifikat i Certificate Search, så gå til den nederste del af siden, hvor du finder rapporterne under Documents)
10. Policy of Association

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000208