FSC vs. andre certificeringsordninger

En FSC-certificering gjorde det muligt for landsbyskoven Kikole i Tanzania at få råd til en vandpumpe (© FSC Danmark)© FSC Danmark


FSC Danmark modtager ofte spørgsmål om, hvad forskellene er på FSC og andre ordninger til certificering af bæredygtig skovdrift. Nedenfor er en liste over de karakteristika og krav, som adskiller FSC fra andre ordninger med samme formål.

 • HØJ TROVÆRDIGHED: FSC er verdens mest troværdige og robuste certificeringsordning til skovbrug ifølge WWF*
 • BRED OPBAKNING: FSC støttes som de eneste af internationale anerkendte NGO'er som WWF Verdensnaturfonden og Red Orangutangen og af danske lokale miljøorganisationer som Dansk Ornitologisk Forening (DOF), Verdens Skove og Friluftsrådet. FSC anbefales også af Forbrugerrådet TÆNK.**
 • MEST UDBREDT: FSC er den mest udbredte ordning både nationalt og internationalt. Over 50.000 handels- og produktionsvirksomheder er FSC-certificerede. I Danmark er tallet over 500 (august 2016).***
 • LIGE INDFLYDELSE TIL ALLE INTERESSENTGRUPPER: Modsat andre ordninger giver FSC lige meget indflydelse til virksomheder og andre økonomiske interessenter, sociale organisationer og miljøorganisationer. Alle medlemmer i FSC har stemmeret og deres stemmer er vægtet, så antallet af medlemmer i et enkelt af de tre kamre ikke er afgørende for deres indflydelse.****
 • HØJESTE STANDARDER: Vi sætter højere standarder end nogen anden skovcertificeringsordning, hvilket giver forbrugeren den største sikkerhed for, at de certificerede skove drives ansvarligt.*
 • SPECIALISERET OG ROBUST AKKREDITERING: FSC har ét specialiseret akkrediteringsorgan, der systematisk kontrollerer certificeringsorganerne (dem som udsteder og kontrollerer FSC-certifikater). Samme organ bruges af andre anerkendte ordninger som eksempelvis MSC og RSPO.*****
 • KLARE OG SPECIFIKKE RETNINGSLINJER FOR CERTIFICERINGSORGANER: FSC stiller specifikke og detaljerede krav til certificeringsorganerne og -processen (krav til udførelse af audits, antal audits, evaluering af FSC’s standarder med videre).******
 • DOKUMENTERET EFFEKT: Uafhængige undersøgelser og rapporter viser, at FSC-certificering har en positiv effekt på miljøet, dyr og forhold for mennesker i og omkring skove.*******
 • STRENGE KRAV TIL CONTROLLED WOOD: FSC’s Controlled Wood-krav (Controlled Wood er det ikke-FSC-certificerede træ, der tillades i FSC MIX-produkter) sikrer blandt andet, at traditionelle rettigheder og borgerrettigheder ikke krænkes og høje bevaringsværdier ikke trues af skovdriften, uanset om det er fastsat ved national lovgivning eller ej. ********
 • ÅBENHED: FSC offentliggør som de eneste skovcertificeringsrapporter, Controlled Wood-certificeringsrapporter og resuméer af virksomheders Controlled Wood-risikovurderinger via info.fsc.org.*********
 • KRAV TIL DET IKKE-CERTIFICEREDE TRÆ: FSC kræver, at certificerede virksomheder underskriver en erklæring, som forpligter dem til ikke at være involveret i handel med træ fra kontroversielle kilder.**********

*WWF Forest Certification Assessment Tool (CAT): http://wwf.panda.org/wwf_news/?246871/WWF-Forest-C […]
**FSC A.C. Member List: http://chportal.fsc.org/PublicMemberSearch, FSC Danmarks medlemsliste: https://dk.fsc.org/dk-dk/medlemskab/medlemmer, Forbrugerrådet Tænk:https://taenk.dk/test-og-forbrugerliv/mad-og-indkoeb/11-maerker-du-skal-gaa-efter-naar-du-koeber-ind
***FSC International: https://ic.fsc.org/en/our-impact/program-areas/sup […], FSC CH and TSLHdatabase: info.fsc.org
****FSCStatutes: https://ic.fsc.org/preview.fsc-statutes.a-646.pdf
*****Accreditationprogram: https://ic.fsc.org/en/certification/accreditation
******Standards for certification bodies: https://ic.fsc.org/en/document-center
*******The impact of Forest Stewardship Council (FSC) certification: http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/fsc […], https://ic.fsc.org/en/choosing-fsc/fsc-stories, https://mongabay-imgs.s3.amazonaws.com/vz/fullscre […], https://www.isealalliance.org/via, https://ic.fsc.org/en/what-is-fsc/what-we-do/demon […]
******** FSC ControlledWood: https://dk.fsc.org/dk-dk/certificering/coc/control […]
********* Public certificate search: info.fsc.org (efter du har søgt på en organisation og fundet dens certifikat i Certificate Search, så gå til den nederste del af siden, hvor du finder rapporterne under Documents)
**********Policy of Association: https://dk.fsc.org/preview.fscs-policy-of-associat […]

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000208