Prisliste

I FSC Danmark samarbejder vi forskelligt med hvert enkelt medlem. Vi har øje for, at en detailbutik og en miljøorganisation ikke har samme behov, og derfor aftaler vi indbyrdes med hvert medlem, hvad medlemskabet skal indeholde.

Prisen for medlemskab er dog fastlagt efter en omsætningsbaseret model. 


Kontingentmodel for virksomheder og organisationer

Modellen er fastsat af FSC Danmarks medlemmer d. 11. maj 2011, og senest justeret efter FSC's generalforsamling i 2021.

Omsætning* Pris for medlemskab pr. år i DKK** Medlemspoint pr. år****
Under 10 mio. 8.000 5
10-25 mio. 16.000 10
25-50 mio. 24.000 15
50-100 mio. 32.000 20
Over 100 mio. 40.000 25
Organisationer/virksomheder uden træbaseret omsætning 5.000*** 5

* Træ- og papirbaseret omsætning (brutto). Hvis en virksomhed ikke forhandler et træ- eller papirbaseret produkt (inkl. emballage) eller dette er irrelevant, er udgangspunktet organisationens samlede omsætning.
**Prisen er ekskl. moms.
***Non-profit-organisationers takst kan forhandles individuelt. Dette medfører dog også samtidig en nedgang i antallet af timer stillet til rådighed for den enkelte organisation.
****Ét point = én konsulenttime. Konsulenttimer kan anvendes til kursusdeltagelse, rådgivning, møder, projektsamarbejder og øvrige services.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000208