Nyheder


Tirsdag, 18 august 2015
Første udkast til dansk standardrevidering skal snart i høring

(© FSC Danmark)© FSC Danmark

Revisionsarbejdet af den danske skovstandard skrider planmæssigt fremad, og arbejdsgruppen bag revisionen er nu i gang med at vurdere det første samlede udkast til en revideret standard. Det forventes, at der fra oktober 2015 vil være offentlig høring.


Første samlede udkast behandles nu af arbejdsgruppen

Det har været et stort arbejde, men første samlede udkast til en revideret standard behandles nu af arbejdsgruppen bag revisionsarbejdet. Udkastet er baseret på de reviderede internationale generiske indikatorer (IGIs). Det er det internationale arbejde med disse indikatorer, som er trukket ud, og har gjort den danske revisionsproces langstrakt.
Men nu er både arbejdsgruppen og sekretariatet klar til at sætte skub på og få standarden klar så hurtigt som muligt – men naturligvis uden at gå på kompromis med mulighederne for høring og inklusion.

Første offentlige høringsrunde i oktober

Om nogle få dage, torsdag den 20. august, mødes arbejdsgruppen til en fælles gennemgang af det første standardudkast, før det præsenteres bredere til medlemmernes bagland. Det reviderede standardudkast forventes at være klar til den første offentlige høringsrunde i oktober efter endnu et møde d. 21. september.
Det forventes at standarden – efter anden høringsrunde – vil være klar til test i skoven i februar/marts og at den – efter den tredje og sidste høring – vil være endeligt godkendt ved udgangen af 2016.

HCV-vejledning publiceret og klar til test i skoven

En af standardens centrale dokumenter, ’Vejledning til identifikation og operationel håndtering af høje bevaringsværdier (HCV’er) i Danmark’ (I daglig tale HCV vejledningen) ligger allerede klar og netop publiceret. 
Vejledningen definerer for første gang klart, hvad der anses som høje bevaringsværdier i danske skove og vil være et levende dokument, der løbende opdateres efterhånden, som bedre data til kortlægning af værdierne er til rådighed. Dette kunne eksempelvis være Naturstyrelsens HNV-kort, der er under udarbejdelse.

Vil du have din skov testet eller deltage i høringerne?

FSC Danmark har modtaget midler fra 15. juni fonden til at teste HCV vejledningen i skoven i efteråret. Denne test skal sikre, at vejledningen er klar og forståelig og operationel. 
Vi inviterer derfor alle skovejere, der eventuelt overvejer FSC certificering, til at deltage i testen og lægge skov til en kortlægning af høje bevaringsværdier. På baggrund af denne test i skoven vil HCV-vejledningen blive revideret. 
Det er også vores klare ønske at konsultere skovstandarden så bredt som overhovedet muligt under vores tre høringsrunder. Hvis du ønsker at blive konsulteret på udkast til den nye standard eller bare holdes underrettet på processen som en del af det konsultative forum, er du meget velkommen. Kontakt FSCs standard-facilitator Sofie Tind Nielsen på mail sofie at fsc point dk eller telefon 6166 4248. 


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000208