Nyheder


Torsdag, 16 marts 2017
Ny version af FSC’s Controlled Wood-standard godkendt

(© FSC A.C.)© FSC A.C.

Den nye version FSC-STD-40-005 V3-1 Requirements for Sourcing FSC Controlled Wood afløser version 3-0, som blev offentliggjort i december 2015. Størstedelen af standarden forbliver uændret, men der er sket ændringer i forhold til deadlines og terminologi.


En revideret version af FSC’s Controlled Wood-standard er blev godkendt og offentliggjort. Revisionen af standarden skete på baggrund af en række beslutninger, der er blevet truffet på FSC Internationals 72. bestyrelsesmøde.

 • Certifikatindehavere har indtil d. 31. december 2017 til at gå fra version 2-1 til 3-1 af standarden.
 • Simplificerede risikovurderinger kan kun fortsat bruges, hvor en national risikovurdering (NRA) eller en central risikovurdering (CNRA) er planlagt inden 31. december 2017.
 • Simplificerede risikovurderinger kan bruges indtil den planlagte NRA/CNRA er publiceret.
 • Hvor nationale risikovurderinger (NRA) er undervejs, kan virksomheder bruge NRA-kategorier, som er vedtaget ved national konsensus.
 • Virksomheder må bruge godkendte kategorier i Centrale Nationale Risikovurderinger, (CNRAer) efterhånden som de bliver godkendt, fremfor at vente på, at alle kategorierne bliver godkendt.
 • Gamle Nationale Risikovurderinger (’gamle NRAer’) forbliver gyldige indtil 31. december 2018.
 • Der er blevet indført en metode til at sikre overholdelse af den europæiske tømmerforordning (EUTR) ved brug af ’gamle NRAer’.

De redaktionelle ændringer i den nye version af Controlled Wood-standarden inkluderer:

 • Termen ”simplified risk assessment” hedder nu ”company risk assessment” (CRA).
 • Termen “extended risk assessment” hedder nu “extended company risk assessment” (ECRA)
 • Yderligere fodnoter er blevet tilføjet for at undgå hyppige misforståelser (”origin at the FMU level”, ”list of sub-suppliers”, etc.)
 • Forskellige typografiske og grammatiske fejl er blevet rettet, og der er foretaget ændringer i ordvalg.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000208