Nyheder


Fredag, 17 marts 2017
FSC Danmark inviterer til Årsmøde og generalforsamling

FSC Danmarks Årsdag 2017

Onsdag d. 10. maj afholder FSC Danmark generalforsamling og årsdag under overskriften ”Forløs jeres FSC®-markedsføringspotentiale”.


FSC Danmark inviterer til en spændende årsdag under overskriften ”Forløs jeres FSC®-markedsføringspotentiale” blandt andet med oplæg fra en af verdens største største detailkæder, El Corte Inglés, som har oplevet stor succes med målrettet FSC-markedsføring.

Årsdagen 2017 indledes med generalforsamling. Generalforsamlingen er åben for alle, men kun medlemmer af FSC Danmark har stemmeret. Her kan du høre, hvad FSC Danmark har brugt året 2016 på, og hvilke store projekter der venter i 2017. Herefter fortsætter vi Årsdagen med spændende oplæg og til sidst skifter vi scene til FSC Design Award, hvor vi skal se kåringen af vinderen og de mange flotte designs.

Download invitation med det fulde program nederst på siden og se mere her.


Information om generalforsamling
Foreløbig dagsorden for FSC Danmarks generalforsamling, som årsdagen indledes med, kan ses herunder og downloades nederst på siden.

– Dagsorden jf. vedtægter

1. Valg af ordstyrer og referent
2. Godkendelse af indkaldelse til generalforsamling
3. Valg af to referatkontrollører
4. Formandens beretning og godkendelse af den afgående bestyrelse
5. Fremlægning og godkendelse af regnskab for 2016
6. Fastsættelse af medlemskontingent
7. Fremlægning og godkendelse af budget for 2017
8. Valg til bestyrelse
9. Spørgsmål og forslag fra medlemmer og bestyrelse
10. Evt.


Ønsker medlemmer at opstille punkter til dagsordenen for generalforsamlingen, skal forslag være sekretariatet i hænde senest 12. april. Forslag sendes til sekretariatsleder Loa Dalgaard Worm (loa@fsc.dk).

Ønsker medlemmer at stille op til bestyrelsen, så kontakt også Loa eller meddel dette til selve generalforsamlingen.

Medlemmer vil modtage endelig dagsorden samt bilag senest to uger før generalforsamlingen (senest 26. april).© Forest Stewardship Council® · FSC® F000208