Nyheder


Onsdag, 05 april 2017
Skovmåren tilbage i FSC-certificerede skove

Skovmår (Martes martes)

I Wales er et meget sjældent medlem af mårfamilien tilbage på rette vej efter at have været på randen af udryddelse. Skovmåren er blandt de mest sjældne kødædere i Storbritannien og bevarelsen af den har været første prioritet i Wales og Skotland. Og nu er måren tilbage.


The Vincent Wildlife Trust, som er en velgørenhedsorganisation med fokus på bevarelse af pattedyr i Storbritannien og Irland, har gennem 30 år overvåget skovmårens levevilkår og måtte konstatere, at det var nødvendigt at skride til handling, hvis man ville undgå at udrydde den helt. Derfor blev 20 skovmårer i efteråret 2015 omplaceret fra Skotland til et stort FSC-certificeret skovområde i det centrale Wales. Det følgende år blev yderligere 19 udsat i samme område. Alle dyrene er blevet sporet og overvåget efter udsætningen. Allerede i foråret 2016 havde fire af hunnerne født unger, hvilket er en stor sejr.

Måren formerer sig langsomt – normalt parer de sig ikke før de er to eller tre år gamle og de får kun et kuld om året, oftest bestående af en eller to unger. Det faktum, at dyrene formerede sig allerede det første år i Wales viser, at de har fundet tilstrækkelig med føde i deres nye territorier.

Mårens fremgang kan også være gode nyheder for den faldende bestand af de oprindelige røde egern, som har lidt under tilstedeværelsen af det invasive gråegern. Nylig forskning har påvist, at gråegernet fungerer som føde for skovmåren. I Irland, hvor måren spreder sig, er der sket et fald i bestanden af gråegern, mens det røde egern er på vej til at komme sig. En lignende tendens er blevet påvist i Skotland.

Store og forskelligartede skovområder, der er egnede for skovmåren, kan gavne en lang række andre arter og kan vise sig at være mere modstandsdygtige over for miljømæssige forandringer. Derfor er det også positivt, at mange planer for skovdrift nu sigter mod at øge biodiversiteten for at fremme bæredygtigheden i skovene. Udviklingen vil forhåbentlig være gavnlig for skovmåren med hensyn til levesteder, føde og ynglepladser.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000208