Nyheder


Fredag, 19 maj 2017
Fokus på markedsføring og CSR til velbesøgt årsdag

Onsdag d. 10. maj 2017 afholdt FSC Danmark årsdag med generalforsamling hos SOHO i Kødbyen i København. Årsdagen blev afholdt under overskriften ”Forløs jeres FSC-markedsføringspotentiale” og bød blandt andet på to oplæg fra CSR-eksperter.


Sekretariatsleder Loa Dalgaard Worm bød den 10. maj de mange deltagende velkommen til FSC Danmarks årsdag og generalforsamling. Dagens første punkt var FSC Danmarks generalforsamling, hvor der blandt andet skulle afholdes valg til bestyrelsen. Derefter stod der årsdag på programmet under overskriften ”Forløs jeres FSC-markedsføringspotentiale”.

Kampvalg til bestyrelsesposter
Daniel Wisbech Carstensen fra Verdens Skove (miljøkammeret) og Søren Dürr Grue fra Viborg Trail Arena (det sociale kammer) har valgt at træde ud af bestyrelsen. Daniel erstattes af en anden repræsentant fra Verdens Skove, så organisationen stadig er repræsenteret i bestyrelsen. FSC Danmark takker både Daniel og Søren for deres indsats i bestyrelsen. Marie Sigvardt fra Red Orangutangen stillede op til bestyrelsens miljøkammer og blev automatisk valgt ind grundet ledige pladser.

Igen i år var der opstillet flere kandidater til det økonomiske kammer i FSC Danmarks bestyrelse, end der var på valg, og der blev derfor afholdt kampvalg til det økonomiske kammer. Peter K. Kristensen fra DONG Energy, Mona Gøtske fra Kebony Danmark og Carsten Bøg fra Grakom var på genvalg, mens Jakob Lamm Zeuthen fra Dansk Erhverv og Jakob Bressendorf fra Horn Bordplader var nyopstillede. Efter en tæt afstemning, hvor der grundet stemmelighed var omvalg mellem to kandidater, endte det med genvalg til Peter K. Kristensen og Mona Gøtske og nyvalg til Jakob Lamm Zeuthen. Carsten Bøg og Jakob Bressendorf blev herefter udpeget til at være bestyrelsessuppleanter. FSC Danmark takker Carsten Bøg for hans store indsats og faglige bidrag til FSC Danmarks bestyrelsesarbejde.

FSC Danmarks bestyrelse ser nu således ud:

Økonomisk kammer
Thomas K. Isaksen (Pressens Fællesindkøb)
Morten Erikstrup (Frøslev Træ)
Mona Gøtske (Kebony Danmark) (genvalgt)
Peter K. Kristensen (DONG Energy) (genvalgt)
Jakob Lamm Zeuthen (Dansk Erhverv) (nyvalgt)

Miljøkammer
Henrik Wejdling (Dansk Ornitologisk Forening)
Marie Sigvardt (Red Orangutangen) (nyvalgt)
Trine Skov (Verdens Skove) (erstatter Daniel Wisbech Carstensen fra samme organisation)

Socialt kammer:
Der er pt. ingen repræsentanter fra FSC Danmarks sociale medlemmer i bestyrelsen. Hvis en eller flere af de tre sociale medlemmer (BAT-Kartellet, Friluftsrådet og Viborg Trail Arena) ønsker at indtræde i bestyrelsen, sker dette automatisk grundet de ledige pladser.

Suppleanter: Carsten Bøg (Grakom) og Jakob Bressendorf (Horn Bordplader)
Når referatet af generalforsamlingen er godkendt, kan det hentes på fsc.dk/referat under ”2017”.

Gode indspark om CSR og markedsføring med miljømærker
Efter generalforsamlingen åbnede sekretariatsleder Loa Dalgaard Worm temdagen og introducerede de eksterne oplægsholderne under dagens overskrift, ”Forløs jeres FSC-markedsføringspotentiale”. Først på scenen var Brian Sundstrup, senior advisor i CSR & Innovation, der afleverede gode pointer omkring social ansvarlighed i et B2C-perspektiv ud fra sin erfaring med Coop. Brian havde én grundlæggende pointe: Virksomhederne må og skal i dag koble sig op på de store klima- og CSR-dagsordener i stedet for at fokusere alene på deres egne produkter. Kun på den måde opnår de forbindelse til forbrugernes hverdag og interessefelt og dermed en dybere relation end tilbud og produktkvaliteter. Dét skaber brandloyalitet og større salg på den lange bane!

Herefter hørte vi Delia Garcia fra El Corte Ingles, en af verdens største detailkæder, fortælle om kædens årlige FSC-marketingkampagne og dens resultater. Her indgår FSC’s Forest For All Forever-logoer og udtryk i en større skolekampagne i en lang række materialer og gennem forskellige kanaler. Kampagnen har vist at generere et større salg af FSC-mærkede private label-produkter ift. andre lignende brands.

Da årsdagen var slut, gik mange af de deltagende den korte tur til Aller Huset, hvor de overværede afgørelsen af FSC Design Award. FSC Danmark takker alle deltagere, medlemmer som ikke-medlemmer, for deres deltagelse og engagement under årsdagen.
© Forest Stewardship Council® · FSC® F000208