Nyheder


Onsdag, 14 juni 2017
Undersøgelse: Hvorfor arbejder virksomheder med FSC?

Market info pack

I forbindelse med udarbejdelsen af FSC’s Market Info Pack 2016-17 har man undersøgt relevante interessenters holdning til FSC. Blandt respondenterne var medlemmer og certificerede virksomheder, og resultaterne viser blandt andet at knap halvdelen af de adspurgte ser FSC-certificering som en konkurrencefordel.


Undersøgelsen, som skulle vise virksomheders oplevelse med at arbejde med FSC, blevet foretaget i samarbejde med et uafhængigt analysebureau. Det overordnede indtryk af undersøgelsen er, at virksomheder ser en række fordele ved at arbejde med FSC.

Download FSC's Market Info Pack, som giver dig et overblik over FSC's markedsudvikling, tal og trends, her.

Nedenfor kan du læse om undersøgelsens resultater.

Figure 14Godt 80 % af de adspurgte ser FSC som værende markedsleder inden for skovcertificering, mens lidt over tre fjerdedele mener, at FSC har en klart defineret vision for driften af klodens skove.

Figure 15Når det kommer til værdien af FSC-certificering, mener 82 %, at certificeringen hjælper dem med at skabe et positivt brand-image. 65 % er enige i, at FSC-mærket tilføjer værdi til deres produkt.

Figure 16Ovenstående figur viser graden af respondenternes tilfredshed med FSC på forskellige områder. På en skala fra 1 til 10, hvor 1 er ”slet ikke tilfreds” og 10 er ”ekstremt tilfreds”, ligger tilfredsheden med FSC’s ærlighed og integritet på 8,5, hvilket også er tilfældet med den grad, respondenterne opfatter FSC-certificering som et bevis på overholdelse af tømmerlovgivning. Når det kommer til FSC-medarbejdernes viden og ekspertise, ligger tilfredshedsgraden på 8,2, mens den ligger på 8,0 for FSC-brandets styrke og omdømme.

Figure 17Til spørgsmålet om, hvorvidt de adspurgte FSC-certificerede virksomheder har i sinde at forny certifikatet, svarer 87 %, at det er planen, mens 12 % endnu ikke har besluttet sig.

Figure 18Når respondenterne skal give en begrundelse for, hvorfor de er blevet FSC-certificeret, svarer 78 %, at det skyldes krav fra kunder, mens 49 % mener, at det giver en konkurrencefordel. Derudover svarer 30 %, at FSC-certificeringen giver forbedret adgang til markedet, og 27 % svarer, at certificeringen er på linje med virksomhedens CSR-strategi.


Download FSC's Market Info Pack, som giver dig et overblik over FSC's markedsudvikling, tal og trends, her.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000208