Nyheder


Mandag, 10 juli 2017
Sidste høringsrunde for FSC's danske skovstandard

Nu genoptages revideringsarbejdet af den danske FSC-skovstandard (© Aarhus Kommune)© Aarhus Kommune

FSC Danmark inviterer alle interessenter til at kommentere på det andet udkast af den reviderede FSC-skovstandard udarbejdet af den danske tre-kammer arbejdsgruppe.


"Vi håber, at mange vil tage sig tid til særligt at læse den nye otte siders korte ’småskovsstandard’ udviklet specifikt til skove under 250 ha. Den giver et godt overblik over kravene til FSC-certificering for småskove og er stillet logisk og tilgængeligt op," siger Sofie Tind Nielsen, der faciliterer standardrevisionen på vegne af FSC Danmark.

De væsentligste rettelser og ændringer til første udkast af den reviderede FSC-skovstandard omfatter blandt andet:

  • brug af bioaske nu tillades specifikt under særlig forhold (se indikator 10.6.1)
  • henvisning til miljøstyrelsens nøgle til kortlægning af naturmæssigt særlig værdifuld skov som udpegningsgrundlag for visse arealer med høje bevaringsværdier (9.1.1)
  • fleksibilitet på minimumprocentdel for skove med høj andel af hjemmehørende arter (10.2.1)
  • afklaring på beskyttelseszoner omkring redetræer (6.4.4)
  • klarhed over hvad entreprenør/skovarbejder skal oplyses om ved skovningsaktiviteter (6.2.1 og 6.3.3)
  • afklaring på hvor meget dødt ved der skal efterlads (6.6.3–6.6.5)

Du kan læse mere om det andet udkast, og hvordan du giver feedback på det her.

Deadline for feedback er 22. august (høringssvar sendes til sofie at fsc point dk)


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000208