Nyheder


Tirsdag, 10 oktober 2017
FSC’s internationale generalforsamling er begyndt

Hvert tredje år mødes FSC’s medlemmer til den internationale generalforsamling, der i år afholdes i Vancouver, Canada. Her mødes over 700 repræsentanter fra NGO’er, virksomheder og organisationer for at diskutere FSC’s udfordringer og fremtid.


Hvert tredje år tager delegerede fra FSC Danmark til FSC’s internationale generalforsamling, der i år bliver afholdt den 8. til den 13. oktober i Vancouver, Canada. Den internationale generalforsamling er et unikt mødested for økonomiske, miljømæssige og sociale interesser, og det er her, hvor de udfordringer, som FSC står overfor, debatteres, og fremtiden for FSC som organisation diskuteres.

”FSC’s internationale generalforsamling er ikke kun vigtig, fordi centrale beslutninger bliver truffet, men den er også vigtig, fordi vores demokratiske struktur tvinger NGO’er og virksomheder til at arbejde sammen på tværs og sammen finde løsninger for, hvordan FSC skal se ud i fremtiden,” udtaler Loa Dalgaard Worm, sekretariatsleder hos FSC Danmark.

Forinden den internationale generalforsamling indsender FSC’s medlemmer de beslutningsforslag, der skal stemmes om på selve generalforsamlingen. Afstemningen finder sted torsdag og fredag, men dagene forinden bruges på at debattere og diskutere beslutningsforslagene i FSC’s tre demokratiske kamre.

FSC’s demokratiske opbygning
FSC består af stemmeberettigede medlemmer, der ligeligt repræsenterer sociale, økonomiske og miljømæssige interesser. FSC’s medlemmer er blandt andet NGO’er, organisationer og virksomheder, som er inddelt i de tre kamre – et socialt, et økonomisk og et miljømæssigt kammer, der har lige stor stemmevægt. Det er den magtfordeling, der gør FSC og ikke mindst den internationale generalforsamling til et unikt forum for dialog og debat om bæredygtigt skovdrift på tværs af forskellige interesser.

”For mig er generalforsamlingen på mange måder en rørende oplevelse, fordi det her bliver så tydeligt, at man trods forskelligheder godt kan finde fælles løsninger til gavn for verdens skove. Der er plads til de store overordnede diskussioner og bølgerne kan ofte gå højt, men det er de diskussioner, der er helt centrale, hvis FSC skal vokse og fortsat kunne leve op til grønne krav, gode sociale vilkår og en bæredygtig økonomi,” siger Loa Dalgaard Worm, sekretariatsleder hos FSC Danmark.

Følg med i beslutningsprocessen
De delegerede fra FSC Danmark går en travl uge i møde. På FSC Danmarks Twitterprofil under #FSCGA2017 er det i løbet af den kommende uge muligt at følge med i de aktiviteter, der finder sted under generalforsamlingen, og de beslutninger, der bliver truffet.

Du kan også finde daglige nyheder her.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000208