Nyheder


Torsdag, 12 oktober 2017
57 af verdens førende virksomheder underskriver Vancouver erklæringen

På FSC’s internationale generalforsamling i Vancouver, Canada, blev den nye Vancouver erklæring i går annonceret. Med Vancouver erklæringen har 57 af verdens mest ambitiøse virksomheder givet et offentligt løfte om at arbejde hen imod en mere bæredygtig brug af verdens skove.


FSC lancerede i går under den internationale generalforsamling et ambitiøst nyt initiativ til at øge brugen af ressourcer fra ansvarligt forvaltede skove rundt om på kloden. Med den nye erklæring har virksomhederne valgt at arbejde hen imod 100 procent brug af FSC-certificeret træ. Men Vancouver erklæringen er også sat i verden for at hjælpe virksomheder med at opfylde FN’s verdensmål om bæredygtig udvikling.

På verdensplan har 57 ambitiøse virksomheder valgt at støtte op om Vancouver erklæringen. Store globale virksomheder som blandt andet IKEA, H&M og Starbucks har allerede givet tilsagn om, at de støtter initiativet. I Danmark har virksomhederne Brio, JYSK og Velux Group blandt andet valgt at støtte op om Vancouver erklæringen. Målet er dog at få flere virksomheder til at tilslutte sig løbende.

”Det er fantastisk at se så mange store virksomheder støtter denne erklæring. Vores skove er en vidunderlig men skrøbelig naturlig ressource, og en masse folks liv afhænger af, at vi bruger skovene bæredygtigt og ansvarligt. Ved at forpligte sig til at bruge FSC-certificerede træ- og skovprodukter, hjælper vores partnere med at beskytte vores skove og planeten til gavn for kommende generationer,” udtaler Kim Carstensen, generaldirektør hos FSC International.

FSC’s internationale generalforsamling
Hvert tredje år mødes FSC’s medlemmer til den internationale generalforsamling, der i år afholdes i Vancouver, Canada. Generalforsamlingen afholdes i år fra den 8. til den 13. oktober, hvor de første dage er blevet brugt på at debattere beslutningsforslag i FSC’s tre kamre – det økonomiske, det sociale og det miljømæssige kammer. Selve afstemningerne af beslutningsforslagene finder sted i løbet af i dag og i morgen.

På den internationale generalforsamling mødes over 700 repræsentanter fra NGO’er, virksomheder og organisationer for at diskutere og debattere FSC's fremtid. Generalforsamlingen er en unik mulighed for FSC’s medlemmer til at mødes og arbejde sammen på tværs til gavn for verdens skove. I denne forbindelse er den nye Vancouver erklæring blevet annonceret.

Du kan læse mere om den nye erklæring her.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000208