Nyheder


Torsdag, 09 november 2017
FSC’s internationale generalforsamling er slut – her er resultatet

FSC’s internationale generalforsamling 2017 er slut og over 700 NGO’er, virksomheder og organisationer stemte om FSC’s fremtid. Vi har her samlet nogle af de vigtigste beslutningsforslag, som blev vedtaget på generalforsamlingen.


Hvert tredje år tager delegerede fra FSC Danmark til FSC’s internationale generalforsamling, der i år blev afholdt fra den 8.-13. oktober i Vancouver, Canada. Den internationale generalforsamling er et unikt mødested, hvor over 700 repræsentanter fra NGO’er, virksomheder og organisationer mødes for at diskutere og senere stemme om FSC's fremtid.

På generalforsamlingen blev de første dage brugt på at debattere motions (forslag) i FSC’s tre kamre – det økonomiske, det sociale og det miljømæssige kammer. Selve afstemningen om beslutningsforslagene fandt sted i løbet af de sidste dage. Om FSC’s internationale generalforsamling siger FSC Danmarks sekretariatsleder Loa Dalgaard Worm:

”FSC’s demokratiske struktur er helt unik. Vi har som det eneste lignende mærke en fair og ligelig fordeling af indflydelse mellem sociale, grønne og økonomiske medlemmer. På Generalforsamlingen kan alle stille forslag til ændringer i FSC-systemet og stemme om, om de skal blive til virkelighed. Jeg bliver stolt, når jeg ser, at virksomheder og NGO’er faktisk godt kan finde fælles front for fremtidens bæredygtige skovdrift,” siger hun.

Det bad medlemskabet FSC om
Vi har her samlet nogle af de mest omtalte motions, som blev stemt igennem på de intense afstemningsdage på Generalforsamlingen:

Motion 7 – nye muligheder for konverterede områder efter 1994.
Medlemskabet anerkendte behovet for, at FSC, på baggrund af tidligere arbejde, inkorporerer en mulighed for kompensation for skov konverteret til plantage efter 1994. Det skal ske igennem en holistisk tilgang til genoprettelse og/eller bevarelse af miljømæssige og socio-økonomiske værdier.

Se mere her.

Motion 46 – styrket arbejdet for små skovejere (smallholders) i FSC.
Denne motion kombinerede en masse forskellige forslag, der skulle fremme det eksisterende fokus på små skovejere i FSC-systemet. Det skal ske med særligt fokus på gruppe-tilgang til certificering, en undersøgelse af omkostninger og ved at se på, hvordan man kan mindske byrden ved certificering og desuden simplificere entreprenørcertificering.

Læs mere her.

Motion 56 - Sikre at Controlled Wood-systemet er funktionelt og troværdigt indtil en strategi er på plads.
Medlemskabet stemte ja til, at standarden for udvikling af Nationale Risikovurderinger og den nye Controlled Wood-standard skal implementeres fuldt ud i alle virksomheder før 1. Januar 2019. Samtidig skal alle mulige udfald fra at udfase Controlled Wood til at beholde systemet gives en fair behandling under Controlled Wood strategi-udviklingsprocessen. En tre-kammer-inddelt arbejdsgruppe med et bred udsnit af perspektiver på Controlled Wood skal støtte sekretariatet i forberedelserne til Controlled Wood-strategimødet, som skal afholdes i juni 2018.

Læs mere her.

Motion 16 – styrke brugen af auditeringsdata til at forbedre integritet, monitorering og evaluering i FSC-systemet.
Medlemskabet stemte for at forbedre FSC-FM auditeringssystemet og dataindsamling for at kunne få overblik over og styrke arbejdet med risikoområder, arbejdet med standardudvikling og fremtidens evaluering og monitorering.

Læs mere her.
© Forest Stewardship Council® · FSC® F000208