Nyheder


Mandag, 27 november 2017
Nu indføres kontrol af FSC-transaktioner og fibertest i forsyningskæden for trælkul

(© FSC A.C.)© FSC A.C.

På grund af unøjagtigheder i forsyningskæden for trækul indfører FSC nu kontrol af alle transaktioner samt fibertests.


I 2017 modtog FSC en række bekymrende henvendelser om integriteten af FSC-certificeret trækul. Der var beskyldninger om, at FSC-certificeret trækul blev solgt fra ulovligt fældede skovområder, og at trækullet derfor ikke kunne stamme fra FSC-skove. Der var også påstande om, at kul kunne købes fra lande, hvor der ingen FSC-certificeret trækulsproducenter eller skove var, for derefter at blive ompakket og solgt i europæiske lande som FSC-certificeret trækul produceret i Europa.

FSC handlede øjeblikkeligt og forlangte, at certificeringsorganerne (CB’erne) fremlagde alle deres certifikatholderes (CH’eres) salgs- og købsmængder for deres handelspartnere fra hele 2016 til ASI og FSC, så de kunne sammenlignes.

FSC anmodede også Netværkspartnerne om at indsamle prøver af FSC-certificeret trækul så Supply Chain Integrity-projektgruppen kunne lave fibertests.

Hvad blev resultatet?
ASI’s undersøgelse afslørede et betydeligt antal uoverensstemmelser i trækulsvolumen mellem handelspartnere i forsyningskæden. Det resulterede i en række suspensioner og fratagelser af FSC-certifikater.

Fibertestene afslørende også, at nogle arter ikke svarede til dem, der var beskrevet i FSC-dokumenterne eller på emballagen. Testen viste dog, at intet tropisk hårdttræ blev fundet i produkterne fra tempererede skove. ASI fortsætter imidlertid deres undersøgelser.

FSC har fastslået, at man bør handle hurtigt. Det betyder kontrol af transaktionerne i kulforsyningskæden og fibertests fra fjerde kvartal 2017. Kravene vil fortsætte frem til tredje kvartal 2018, hvor mængderne fra handelspartnere vil blive sammenlignet og tjekket for kul-sæsonen 2018. Man vil samtidig udføre fibertests som stikprøver.

Lige nu er bambus den eneste anden produktgruppe, hvor FSC stiller krav om kontrol af transaktioner.

I øjeblikket undersøger man også hvid eg, Calophyllum og Aucoumea. Hvis det viser sig, at disse varetyper og arter også er højrisiko, vil kontrol af transaktioner også blive et krav for dem i 2018.

Hvad betyder det?
De nye krav for FSC-transaktioner af trækul betyder, at alle FSC-handler med trækul mellem handelspartnere, til om med hele 4. kvartal af 2017, skal kontrolleres. FSC-certificerede virksomheder i forsyningskæden for kul skal dele deres køb- og salgsdata for fjerde kvartal 2017 og frem til tredje kvartal 2018 med FSC og ASI, så man kan kortlægge omfanget af problemet med falske påstande i forsyningskæden for trækul. Certificeringsorganer vil derefter handle på unøjagtige mængder mellem virksomheder ved at udstede Corrective Action Requests (CARs), suspendere eller opsige certifikatholdere, som tillader vildledende transaktioner i FSC-systemet.

Transaktionsoplysninger indsendt af CH’ere i fjerde kvartal 2017 skal indsendes senest den 31. januar 2018, og det samme vil ske for første, anden og tredje kvartal i 2018 – transaktionerne skal indsendes ved udgangen af den første måned i det følgende kvartal.

Sådan foregår kontrol af FSC-transaktioner:
Den reviderede FSC CoC-standard (FSC-STD-40-001V3) indeholder et nyt kriterie for kontrol af FSC-transaktioner. Hensigten med kriteriet er at sikre, at FSC systematisk undersøger højrisiko varetyper, arter og regioner, og begrænser mængden af unøjagtige transaktioner.

Kontrol af FSC-transaktioner er en proces, hvor alle transaktioner indenfor en bestemt varetype, gruppe eller region sammenlignes og derefter kontrolleres i en given periode. Der er i øjeblikket tre valgmuligheder for kontrol. Kontrollen kan foretages via Online Claims Platform (OCP), hvor certifikatindehavere skal registrere sig og forbinde sig med leverandører, indtaste relevante data fra deres fakturaer direkte i platformen (ingen finansielle oplysninger er påkrævet) og transaktionen automatisk bliver kontrolleret, når leverandøren validerer handlen.

En anden mulighed med OCP er, hvor certifikatindehaveren registreres, forbindes med leverandører og relevant data fra deres faktura indtastes direkte i platformen, men i stedet for at kontrollen med FSC-transaktioner sker automatisk, bliver den foretaget af ASI.

Alternativt vil en skrivebords auditering tillade certifikatindehavere at udfylde en downloadet regnearksskabelon og sende den videre til deres certificeringsorgan, eller de kan vælge at få en almindelig auditering, hvor transaktionsoplysningerne indsamles manuelt af en revisor, der vil komme forbi virksomheden, hvorefter ASI kontrollerer det, revisoren har indsamlet.

Det er vigtigt at bemærke, at uanset hvilken metode, der vælges, er det kun kulrelaterede krav, der skal kontrolleres. Hvis et certificeret firma handler med andre arter og FSC-produkttyper påvirkes disse ikke af kravet om kontrol af FSC-transaktioner.

Hvordan ved jeg, om kravet vil gælde for min virksomhed?
Alle virksomheder, der anmodes om at udføre kontrol af deres trækulrelaterede transaktioner vil blive underrettet direkte af deres certificeringsorgan med klare instruktioner om tidslinjer og krav. Certifikatindehavere skal indsamle alle deres transaktionsdata for fjerde kvartal 2017 senest den 31. januar 2018.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000208