Nyheder


Onsdag, 29 november 2017
Danmarks Naturfredningsforening anbefaler FSC

Danmarks Naturfredningsforening

I slutningen af oktober udgav Danmarks Naturfredningsforening en opdateret skovpolitik. Politikken behandler flere vigtige emner, blandt andet hvordan certificering af de danske skove kan være med til at udvikle dem i en mere bæredygtig retning.


I skovpolitikken, som er blevet offentliggjort af Danmarks Naturfredningsforening (DN), er der blevet fremlagt en række af mål, som man fra DNs side har en forhåbning om at nå inden 2020, 2030 og 2050. Visionerne skal være med til at sikre, at Danmark fortsat vil have et rigt naturliv, hvor skoven spiller en vigtig rolle. For at give fremtidige generationer muligheden for at bruge og udforske skoven er en række mål blevet sat.

Træpolitik og skovperler
Inden 2020 forventes det, at alle danske kommuner har en indkøbspolitik på træ. Politikken bør være en integreret del af kommuneplanen og indeholde mål om at bevare gamle træer samt forøge antallet og variationen af træerne i byerne og det åbne land ifølge DN. Dette betyder, at der skal være en stor fokus fra kommunens side på, hvor meget træerne betyder i byernes rum, og hvad de er med til at gøre for kommunens natur. Derudover ønsker DN, at alle skovejere skal kende sin skovs perler. Med skovperler menes der specifikke områder i skoven, som er særligt bevaringsværdige samt naturmæssigt særligt værdifulde skovområder. Dette vil også hjælpe skovejerne til at opnå FSC-certificering.

Store målsætninger frem mod 2030
Det er ikke kun i den nærmeste fremtid, at DN har store ambitioner for landets skove. Organisationen har et håb om, at 20% af Danmarks skovareal skal ligge urørt i 2030, blandt andet ved at have 20 dynamiske skovområder på mere end 1000 hektar. Frem mod 2030 bliver målene mere ambitiøse, og her er det blandt andet FSC, som skal være med til opnå målene. DN har en ambition om, at al træproduktion skal være certificeret, når vi når 2030, og gerne med FSC-certificering.

FSC som foretrukken certificeringsordning
Ifølge den nye skovpolitik anbefaler DN, at man primært går efter FSC-certificerede produkter:

"DN anbefaler primært FSC og sekundært PEFC. Det følger resultatet af en grundig sammenligning, som WWF International har lavet (14)."

Grunden til denne anbefaling ligger blandt andet i, hvor positiv en effekt FSC-certificering har i skovene:

"Certificering medfører, at skovene udvikler sig mere naturligt, om end der stadig foregår træproduktion. Mere naturlig skov er varieret med flere hjemmehørende træ- og buskarter i forskellige aldre og elementer af naturlige vandforhold, lysninger samt gamle og døde træer.”

Derudover er FSC-certificeringen med til at sikre ordentlige forhold for de folk, som bor eller arbejder i skovene samtidig med, at der også bliver passet på skovens dyr og planter.

Forhåbninger om meget mere skov længere ude i fremtiden
Går alt som ønsket er målet i 2050, at Danmark skal være dækket af 20% skov. Ved at have et større skovareal kan vi også være med til at sikre, at skoven har et større lager af kulstof – et lager som i 2050 gerne skulle være steget med 50%.

Hvis du gerne vil læse hele DNs skovpolitik, kan du finde den her.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000208