Nyheder


Fredag, 01 december 2017
Handelsfirma på Djursland vil imødekomme kundernes krav om bæredygtigt træ

Gå-hjem-møde om EU's tømmerlovgivning

Med planer om at blive FSC-certificeret håber handelsfirmaet Skov-Link A/S at kunne imødekomme kundernes krav om bæredygtigt og ansvarligt træ og på sigt blive mere relevante på det internationale marked.


Handelsfirmaet Skov-Link A/S, der er beliggende i Grenå på Djursland, er ved at blive FSC-certificeret. Skov-Link handler blandt andet med råtræ i form af rundtræ og varetager desuden indkøbsfunktioner for en række træindustrier. Virksomheden har oplevet stigende krav fra kundernes side om brug af bæredygtigt træ. De krav vil Skov-Link gerne imødekomme ved at blive FSC-certificeret:

”Vores kunder stillet større og større krav om, at træet er FSC-certificeret. Forbrugerne er samtidig blevet mere bevidste, og når nogle af de store i industrien kræver, at træet skal være certificeret, så vil vi også gerne følge med. Ved at blive FSC-certificeret vil vi også have nemmere ved at håndtere kravene i Controlled Wood,” siger Claes Harvald, direktør i Skov-Link A/S, og tilføjer:

”Tag IKEA som et eksempel. De stiller krav til deres underleverandører. De krav kan så ende helt ude ved Kronospan, der producerer spånplader. Derefter bliver der stillet krav til os. Det er sådan en lang kæde, hvor det egentligt er forbrugeren, der indirekte stiller kravet.”

En FSC-certificering er på vej
Skov-Link er ved at blive FSC-certificeret, men de er allerede blevet medlem af FSC Danmark, hvorigennem firmaet har fået rådgivning og sparing. Men den kommende FSC-certificering er ikke kun en måde, hvorpå Skov-Link kan imødekommende kundernes krav på. For den østjyske virksomhed er en certificeret skov samtidig en god måde at drive bæredygtig forretning på:

”For os er det en god løsning, at man i de certificerede skove kan tage hensyn til andet end træproduktionen og i stedet kombinere hensynet til en bæredygtig natur med produktion. Det vil vi gerne støtte op om,” siger Claes Harvald og tilføjer, at Skov-Link også har planer om at kunne imødekomme et internationalt krav om bæredygtig skovdrift:

”Med en FSC-certificering vil vi gerne tage det næste skridt, og vi håber på, at vi kan blive mere internationale og kunne dække et bredere kundegrundlag i forhold til de krav, der bliver stillet.”

Om Skov-Link
Skov-Link A/S blev stiftet i 1991 og handler i dag med blandt andet råtræ i form af rundtræ. Udover at være et handelsfirma varetager Skov-Link også indkøbsfunktionen for en række træindustrier og yder rådgivning og konsulentbistand til både skovbrugs- og træindustrierhvervet.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000208