Nyheder


Fredag, 02 februar 2018
Mere af Statens skove lægges urørt

(© FSC Danmark)© FSC Danmark

En gruppe forskere fra Aarhus Universitet og Københavns Universitet har udarbejdet en rapport, der skal kortlægge, hvilke dele af de danske skove, der bør omlægges til urørt skov, for at fremme biodiversiteten i Danmark.


I 2016 blev det med Naturpakken vedtaget, at der skal udlægges mere urørt skov i statens skove i en styrket indsats for sikringen af biodiversiteten. For den mest målrettede indsats har forskerne nu udpeget de skove, som har de største naturværdier og begrundet, hvorfor det er netop disse skove, der bør lægges urørt. I sidste ende er det målsætningen i naturpakken at 13.000 hektar skov, som skal holdes helt fri for skovdrift. Det svarer til cirka 12% af statens samlede skove.

Mest biodiversitet for pengene
Forskernes resultater viser, at det er over hele Danmark, der er mulighed for at lave urørt skov. Lige fra løvskovene i Gribskov til nåletræsplantagerne i Skagen. Forskerne har ydermere kortlagt skovene efter 1., 2. og 3. prioritetsrang ud fra hvilke skove, der var bedst at udlægge til urørt skov. Alt i alt har forskerne kortlagt omkring 23.000 hektar skov, men det anbefales fra forskernes side, at det primært er 1. og 2. prioritetsskove, som gøres til urørt. Disse prioriterede skove dækker nemlig mere end de 13.000 hektar, der er nødvendige. Om kortlægningen af de danske skove udtaler Professor Carsten Rahbek, Center for Makroøkologi, Evolution og Klima på Københavns Universitet:

”Den kommende udlægning af statsskov til urørt skov, kan blive en milepæl for bevarelsen af dansk natur. Indsatsen kan få betydning mange hundrede år frem. Det er dog utrolig vigtigt at udpege de rigtige områder. Hvis man udpeger mindre egnede områder, får man meget mindre biodiversitet for pengene.”

Et stort arbejde ligger bag
Bag rapporten ligger der en omfattende arbejdsproces. Her er flere tusinde dyrearter, plantearter og svampearter blevet kortlagt samtidig med, at der er blevet lagt vægt på en række andre faktorer, såsom skovens alder. Ved at sikre at det er de områder af skovene, der har den højeste biodiversitet, som skal stå urørt hen, er man også med til at sikre den bedst prioriterede indsats for den danske biodiversitet. Det er nemlig typisk i disse områder, at de mere sjældne arter befinder sig og samtidig trives godt.

Du kan læse mere om Naturpakken og arbejdet bag rapporten her.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000208