Nyheder


Mandag, 16 april 2018
Jaguarer trives i FSC-certificerede skovområder

(© WSC-Guatemala)© WSC-Guatemala

En ny undersøgelse lavet af miljøaktivister fra San Diego Zoo Global og Wildlife Conservation Society (WCS) fra Bronx Zoo konkluderer, at jaguarer trives i FSC-certificerede skove i Guatemala og Peru.


Undersøgelsen, med titlen ‘Do responsibly managed logging concessions adequately protect jaguar and other large and medium-sized mammals? Two case studies from Guatemala and Peru’ udgivet i apriludgaven af tidskriftet Biological Conservation, blev udført i skovområder, der er certificerede efter FSC-standarder, i Guatemala og Peru.

For at udføre undersøgelsen opsatte forskningsholdet kameraer til at måle, hvor gode skovområderne er til at opretholde sunde bestande af landlevende pattedyr med fokus på jaguarer (Panthera onca), som er den vestlige halvkugles største kattedyr.

De opsatte kameraer i Guatemalas Maya Biosphere Reserve fotograferede 23 jaguarer, hvor kameraerne i to peruvianske skovområder i Madre de Dios-regionen optog hele 43 individuelle jaguarer. Den plettede pels, som er unik for hver enkel jaguar, blev undersøgt, for præcist at kunne bestemme, hvilke optagelser der var af det samme dyr. Beregninger lavet på baggrund af optagelserne og hvor mange gange de samme jaguarer gik igen i Guatemalaområdet viste et gennemsnit på 1,5 jaguarer per 100 kvadratkilometer. I Peruområderne var der tale om hele 4,5 jaguarer per 100 kvadratkilometer.

Udover de store kattedyr var der mere end 20 andre store eller mellemstore pattedyr i de forskellige områder med 22 forskellige dyr i Guatemala og 27 forskellige dyr i Peru.

Skovrydning er en af de største grunde til tab af leveområder for dyrearter som jaguarer, tapirer og navlesvin i de biodiverse regioner af Central- og Sydamerika. Undersøgelser som denne giver en præcis måling af, hvor stor indflydelse skovrydning har på dyrelivet, og hvordan ”low-impact” skovforvaltning, som den der bliver praktiseret i FSC-certificerede skovområder, kan være effektiv i forhold til at bevare arter som jaguaren, der er klassificeret som næsten truet på IUCN’s rødliste.

Original artikel fra FSC International.

Jaguar in an FSC-certified forest consession in Peru
Credit: San Diego Zoo Global


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000208