Nyheder


Mandag, 07 maj 2018
Fokus på FN’s verdensmål på FSC Danmarks årsdag 2018

SDG - Temadag

Tirsdag d. 8. maj 2018 afholdt FSC Danmark årsdag med generalforsamling hos Ørsted i Fredericia. Temaet for årsdagen var FN’s verdensmål, hvad betyder de, og hvordan er de relevante for virksomheder og organisationer af alle størrelser.


Sekretariatsleder Loa Dalgaard Worm bød deltagerne velkommen til FSC Danmarks årsdag og generalforsamling. Årsdagen blev indledt med generalforsamling, som blandt andet bød på nye ansigter i bestyrelsen og aflægning af årsrapport. Efter generalforsamlingen var der årsdag med FN’s verdensmål som tema.

Formandsskifte
Thomas K. Isaksen, fra Pressens Fællesindkøb, havde på forhånd meddelt, at han træder af som bestyrelsesformand og ud af bestyrelsen. Ny konstitueret formand for bestyrelsen er Peter K. Kristensen fra Ørsted. Peter K. Kristensen takkede Thomas K. Isaksen for hans engagement, og hans enorme arbejde med at sikre, at Danmark har verdens højeste andel af certificerede aviser og ugeaviser, og at 98% af de danske aviser er FSC-certificerede.

Nye ansigter i bestyrelsen
Der var i år én ledig plads i bestyrelsen i det økonomiske kammer, Senior Sourcing Manager Kristian Fribo fra STARK valgte at stille op til bestyrelsen, og da der ikke var andre som stillede op, blev Kristian Fribo automatisk valgt ind i bestyrelsen.
I miljøkammeret var der to ledige pladser, her stillede Nora Skjernaa Hansen fra Danmarks Naturfredningsforening op, og hun blev automatisk valgt, da der var flere ledige pladser end kandidater. Der er herefter 1 ledig plads i bestyrelsen. Nora var ikke tilstede ved generalforsamlingen, og blev derfor præsenteret for generalforsamlingen af Peter K. Kristensen.

Der var ingen som stillede op til det sociale kammer, og der er derfor fortsat 5 ledige bestyrelsespladser.

FSC Danmarks nye bestyrelse ser således ud:

Økonomisk kammer
Peter K. Kristensen, bestyrelsesformand, Ørsted, Jakob Bressendorf, Horn Bordplader A/S, Mona Gøtske, Kebony Danmark A/S, Jakob Lamm Zeuthen, Dansk Erhverv, Kristian Fribo, STARK.

Miljøkammer
Henrik Wejdling, Dansk Ornitologisk Forening, Marie Sigvardt, Red Orangutangen Trine Skov Madsen, Verdens Skove, Nora Skjernaa Hansen, Danmarks Naturfredningsforening (nyvalgt)

Socialt kammer
Der er fortsat ingen repræsentanter fra det sociale kammer i FSC Danmarks bestyrelse. Det betyder, at såfremt medlemmer fra det sociale kammer ønsker at træde ind i bestyrelsen, vil dette ske automatisk pga. de ledige pladser.

Suppleanter: Carsten Bøg, Grakom

Når referatet fra generalforsamlingen er godkendt, kan det hentes på fsc.dk/referat under ”2018”.

100% diplomer
Som en del af generalforsamlingen lancerede FSC Danmark et nyt koncept, som skal hylde medlemmer, som går længere end certificering, og udmelder ambitiøse politikker, med 100% FSC målsætning på en eller flere produktgrupper.

Læs mere om konceptet, og se hvilke virksomheder der modtog diplomer her.

Temadag om FN’s Verdensmål
Efter generalforsamlingen introducerede Loa Dalgaard Worm årsdagens tema og de eksterne oplægsholdere.
Først på scenen var Morten Jastrup, som præsenterede, hvordan verdensmålene er relevante for danske virksomheder, og hvordan de helt lavpraktisk kan implementeres i dagligdagen.

Efterfølgende fortalte Anders Barsøe fra Letz Sushi, hvordan de har brugt verdensmålene i gentænkningen af virksomheden - fra at være mainstream sushivirksomhed til at blive bannerførende indenfor sin branche og opnå kundeloyalitet på grund af den bæredygtige profil.

Konklusionen fra begge oplægsholdere var, at der ikke er nogen vej udenom en bæredygtig omstilling, og at det er vigtigt at følge med nu, hvis man ikke vil gå glip af det store vækstpotentiale, der ligger i bæredygtig omstilling. Heldigvis giver verdensmålene en ramme, som gør det nemt for virksomheder at finde de områder, hvor de kan gøre en mærkbar forskel for en bæredygtig verden, og begynde at kommunikere både internt og eksternt omkring ens omstilling.

Siden fortalte Ida Rehnström fra FSC Danmark om et internationalt kommunikationsprojekt, som skal koble FSC og SDG’erne sammen. Projektet vil stille gratis og håndgribelige materialer til rådighed for FSC-certificerede virksomheder, og er tænkt som en hjælp til de certificerede virksomheder, som gerne vil vise hvordan de leverer på SDG’erne.

Som afslutning på årsdagen havde deltagerne mulighed for at få en rundvisning på Ørsted Kraftvarmeværk. Ligesom Kristian Jørgensen fra FSC Danmark tilbød interesserede et lynkursus i den nye varemærkestandard.

Hos FSC Danmark vil vi gerne takke alle deltagere, medlemmer som ikke-medlemmer, for deres deltagelse og engagement under årsdagen.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000208