Nyheder


Onsdag, 04 juli 2018
FSC undersøger producenter af trækul

(© FSC GD)© FSC GD

FSC International har gennemført omfattende undersøgelser af europæiske producenter af trækul og handelsvirksomheder, der sælger trækul. Undersøgelserne kommer i kølvandet på informationer om, at nogle virksomheder muligvis indkøber træ fra ikke-certificerede skove, og blander det i FSC-mærkede poser.


For at sikre integriteten i forsyningskæderne for trækul har FSC og Accreditation Services International (ASI) lavet ekstra kontrol af handlen mellem alle FSC-certificerede virksomheder, der sælger, eller producerer trækul. Der er desuden lavet yderligere fibertest på prøver fra større detailhandlere for at kunne identificere de nøjagtige træarter i prøverne.

FSC analyserer nu resultaterne af undersøgelserne af de certificerede virksomheder, og vil beslutte hvilke foranstaltninger, der skal træffes, hvis det viser sig, at certificerede virksomheder med trækul i deres certifikat bevidst har snydt. Samtidig vil FSC International beslutte, hvilke kontrolforanstaltninger der eventuelt skal træffes for at forhindre dette i fremtiden.

Fibertest kan bestemme træarters oprindelse
For at styrke undersøgelsen laver FSC’s ”Supply Chain Integrity Project Team” fibertest af trækul solgt på de europæiske markeder i foråret og sommeren 2018. Testene sker i samarbejde med Forest Products Lab fra U.S. Forest Service, ligesom enkelte poser analyseres på Thuenen Institute i Hamborg, Tyskland. Testene fortsætter i 2018 og 2019.

Resultater fra 2018 viste, at nogle poser med trækul indeholdt tropiske eller subtropiske træarter.

ASI vurderer nu, om materialerne i disse poser er fra FSC-certificerede producenter fra tropiske områder som Namibia, Mozambique eller Paraguay, eller om træet er fra ikke-certificerede kilder. Det undersøges også, om prøverne er lavet af subtropiske arter, som kan vokse i Middelhavsområdet i Europa.

Hvis det bekræftes, at produkterne indeholder ikke-FSC-certificerede tropiske træarter, vil FSC indføre hårde sanktioner over for de involverede virksomheder.

Resultater fra 2017-undersøgelser
Som resultat af 2017-analysen fik 21 FSC-certificerede virksomheder straks frataget deres certifikat, eller blev suspenderet. Det skete, efter at en omfattende kontrol af handlen med trækul havde vist, at virksomhederne ikke havde kontrolforanstaltningerne på plads til at forhindre ikke-certificeret materiale i at blive solgt som FSC-certificeret.

Det betyder, at disse virksomheder ikke længere kan sælge FSC-certificerede produkter.

Gennem hele 2018 indhenter FSC International og ASI information om handel med trækul fra relevante virksomheder hvert kvartal, og undersøger dem.

Nyt krav styrker FSC’s integritet
FSC's sporbarhedsstandard (FSC-STD-40-004 V3-0) som blev lanceret i april 2017, og er fuldt implementeret globalt i marts 2018, indførte såkaldt ”verificering af transaktioner” som nyt krav til certificerede virksomheder. Det er netop dette krav, der giver FSC mulighed for at kontrollere FSC-transaktioner mellem virksomheder, det vil sige handel med specifikke produkttyper eller træarter mellem FSC-certificerede leverandører og kunder.

Formålet med kravet er at sikre, at FSC systematisk kan undersøge højrisiko-produkttyper, -arter og -regioner, for derved at forhindre snyd med FSC og minimere antallet af unøjagtige FSC-transaktioner.

For at imødekomme kravet skal FSC-certificerede virksomheder (når de bliver bedt om det) sende informationer om køb og salg af FSC-certificerede produkter til deres certificeringsorgan. Det giver FSC mulighed for at kontrollere, om det en virksomhed rapporterer som købt fra en specifik leverandør, stemmer overens med leverandørens tilsvarende salg til kunden.

Hvis der ikke er sammenhæng i volumen, er der stor sandsynlighed for, at en af virksomhederne har solgt ikke-FSC-certificerede produkter videre som FSC-certificeret. Hvis det kan bekræftes, kan det føre til suspendering eller fratagelse af certificering.

FSC følger gennem ASI tæt op med certificeringsorganerne for at sikre, at eventuelle nuværende afvigelser behandles omhyggeligt.

Kilde: https://ic.fsc.org/en/news-updates/id/2116


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000208