Nyheder


Tirsdag, 18 september 2018
(Måske) verdenspremiere: Logistikvirksomhed FSC-certificeret og medlem af FSC Danmark

Thortrans Randers A/S

Thortrans Randers A/S er som den (måske) første logistikvirksomhed blevet FSC-certificeret og samtidig medlem af FSC Danmark. Et stærkt ønske om at fremme den grønne dagsorden ligger bag beslutningen.


Kan en logistikvirksomhed være FSC-certificeret og medlem af FSC Danmark? Svaret er ja. Logistikvirksomheden Thortrans Randers, der servicerer virksomheder i alle brancher, leverer derudover paller og træflis til en del af deres kunder. Virksomheden er henover sommeren blevet medlem af FSC Danmark og certificeret til blandt andet at sælge FSC Recycled paller og træflis.

Vil være med i det bæredygtige fællesskab
Thortrans Randers har til daglig stort fokus på miljøet ved at genbruge deres overskudtræ og behandle alt affald miljøbevidst korrekt. Medlemskabet hos FSC Danmark skal være med til at fremme opmærksomheden og give deres kunder endnu større kendskab til deres arbejde. Lars Thomas Kristensen, medejer og direktør i Thortrans Randers, fortæller om medlemskabet:

”FSC-mærkets høje standard har givet vores træprodukter et kvalitetsstempel, som vi har manglet i forhold til at kunne fortælle omverdenen, hvor gode vores produkter faktisk er. Derudover har vores medlemsskab bragt os sammen med en organisation hvor vi i fællesskab med de andre medlemmer arbejder på at gavne miljøet og bæredygtighed.”

Afliver engangspallen med FSC Recycled-certificering
Thortrans Randers afhenter træpaller og defekte paller fra deres kunder, som bliver knust og genanvendt til nye træprodukter, som træflis, brænde og briketter. Det er vigtigt for virksomheden at genbruge råvarerne for at skåne miljøet mest muligt. Lars Thomas Kristensen fortæller om deres FSC Recycled-certificering:

”Vi producerer paller, planker, træflis og træpiller af overskudstræ. Disse produkter er nu FSC Recycled-godkendt. Vores målsætning er at blive Nordens største leverandør af bæredygtige genbrugspaller mm., der er fremstillet af genbrugstræ og solgt som FSC Recycled. Vi vil gerne aflive engangspallen og i stedet give den flere liv.”

At genbruge papir- og træprodukter er ifølge Thortrans Randers ikke kun den bedste måde at få så meget som muligt ud af træet (ved at forlænge træfibrenes livscyklus), men det hjælper også med at mindske mængden af restprodukter, der ender på lossepladsen.

FSC giver værdi til mange virksomhedstyper
Hos FSC Danmark er direktør Søren Dürr Grue særlig glad for Thortrans Randers’ indmelding og FSC-certificering, da det viser FSC’s brede relevans:

”FSC er for alle virksomheder, der er i berøring med træ og papir, uanset branche og om de sælger eller forbruger materialerne. Vi er meget glade for at have fået Thortrans Randers med i vores forening, for det viser, at FSC Danmark og FSC ikke udelukkende er for de traditionelle træproducenter og handelsvirksomheder. Mange kan få glæde og udbytte af at være med,” siger Søren.

Med en FSC Recycled-certificering underlægges en virksomhed årlig tredjeparts kontrol, som blandt andet omfatter en kontrol af, at genbrugsråvarer lever op til anerkendte definitioner på genbrug. Det giver virksomheden en dokumentation, som der stadig stilles større krav om. Samtidig får virksomheden adgang til et internationalt anerkendt mærke til bæredygtigt træ og papir, som kan bruges i kommunikation og markedsføring.

Mennesker er også i centrum
Udover at være miljøbevidste har Thortrans Randers også fokus på at være socialt ansvarlige. I december 2016 stiftede virksomheden sammen med Jysk Børneforsorg og Randers Bo og Erhvervstræning fonden GOGGS, som arbejder for at skabe arbejdspladser til mennesker med nedsat arbejdsevne og socialt udsatte. Overskuddet fra fondens virke går til velgørende formål.


Hos Thortrans Randers er over 10 % af medarbejderne startet med at være ansat på særlige vilkår, men er i dag ansat på almindelige vilkår. Derudover har virksomheden i samarbejde med Randers Kommune oprettet en afdeling, hvor de løbende har 10-15 personer i praktik og afklaringsforløb.

Om Thortrans Randers
Thortrans Randers er en familievirksomhed med over 45 år på bagen inden for transportbranchen. Virksomheden har speciale inden for møbellogistik og blandt kunderne er eksempelvis IDEmøbler og Ilva. Til daglig kører virksomhedens vognpark i både Danmark, Sverige og Norge. Vognmandsforretningen har udviklet sig meget gennem årene. I dag beskæftiger Thortrans Randers over 160 ansatte, heraf 100 chauffører.

Læs mere om Thortrans Randers A/S på deres hjemmeside.

Læs mere om FSC Recycled her.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000208