Nyheder


Onsdag, 23 januar 2019
Nordamerikansk undersøgelse: Mere kulstoflagring i FSC-certificerede skove

FSC-certificerede skove lagrer mere kulstof (© FSC US)© FSC US

En Ecotrust-undersøgelse konkluderer, at der lagres mere kulstof i FSC-certificerede skove end i konventionelle skove i Pacific Northwest i det nordvestlige Nordamerika.


Den amerikanske organisation Ecotrust har i samarbejde med Washington Universitet udgivet en fagfællebedømt (peer-review) undersøgelse, der analyserer CO2-lagringspotentialet i FSC-certificerede skove i Washington og Oregon. Undersøgelsen med titlen “Tradeoffs in Timber, Carbon and Cash Flow under Alternative Management Systems for Douglas-Fir in the Pacific Northwest” er udgivet i tidsskriftet Forests. Omdrejningspunktet for undersøgelsen er skove i Washington og Oregon, som er unikke globalt på grund af deres evne til at oplagre kulstof fra atmosfæren. En evne som er vigtig for at minimere klimaforandringernes negative konsekvenser.

Undersøgelsen konkluderer, at større og mere beskyttende zoner omkring vandløb, flere træer efterladt til naturligt henfald efter hugst og længere omdrift i kombination medfører betydelig mere kulstoflagring. Disse elementer indgår alle FSC’s skovcertificeringsstandard, og derfor er det ikke overraskende, at blandt de 64 undersøgte skovområder lagrede de FSC-certificerede områder i alle tilfælde mere kulstof end de ikke-certificerede (f.eks. dem med mindre bufferzoner, kortere omdrift, færre træer til naturligt henfald).

Undersøgelsen konkluderer også, at FSC med fordel kan erstatte de eksisterende ”kulstofneutraliserede” programmer, da det er et simplere og mere omkostningseffektivt redskab.

Læs mere om undersøgelsen her.

Kilde: FSC US


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000208