Nyheder


Torsdag, 07 november 2019
WWF-undersøgelse: dyrelivet trives i FSC-skove

WWF udgav for nyligt en videnskabelig undersøgelse, som viser, at FSC-certificerede skovområder har en meget bred variation af arter – alt fra store kattedyr til små insekter. Undersøgelsen viste, at kommercielt drevne tropiske skov kan hjælpe med at beskytte dyreliv, når man følger FSC-standarderne. WWF har lavet en ny hjemmeside, som giver en virtuel tur i en FSC-certificeret skov, så man kan se nogle af de arter, som forskerne registrerede.


Det er vigtigt at kunne bevise FSC’s indvirkning på beskyttelse af dyreliv i de certificerede områder. Derfor har WWF støttet uafhængige videnskabelige undersøgelser, der ser nærmere på resultatet af arbejdet for lokalt dyreliv i FSC-certificerede skove. De to undersøgelser blev udført i peruviansk Amazonas (Madre de Dios regionen).

Arterne filmes
Til den første undersøgelse i 2014 brugte forskerne kamerafælder til at evaluere bestanden af pattedyr såsom jaguarer, tapirer og pumaer i fem FSC-certificeret skovområder. Kamerafælderne viste, at de FSC-certificerede områder har en sund bestand af store og mellemstore pattedyr, da de var den mest repræsenterede gruppe af dyr blandt de 27 arter, som blev optaget over en periode på fire måneder.

Lydanalyse af mindre skovområder
Nummer to undersøgelse i 2017 havde et andet fokus. Her organiserede WWF i samarbejde med University of Puerto Rico en analyse af lydene i skove over fire måneder for at fokusere på effekten af bæredygtig skovdrift i en mindre skala. Undersøgelsesgruppen brugte telefoner til at optage lydene fra hundredvis af forskellige arter. Dette fandt både sted i to FSC-certificeret områder og et ikke-certificeret område. Her havde de FSC-certificeret områder flere og mere varierende lyde fra arter i forhold til den ikke-certificeret skov.

Overordnet resume af rapporten og WWFs hjemmeside
Undersøgelserne demonstrerede altså, at den mindre grad af skovaktivitet i FSC-certificerede områder kan hjælpe med at beskytte dyreliv og deres levesteder i tropiske skove.
WWF konkluderede dog, at der er behov for flere videnskabelige undersøgelser og langsigtet kontrol af biodiversitet for at påvise FSC-certificeringens påvirkning, da resultaterne i Peru ikke nødvendigvis gælder andre steder. Undersøgelser bør derfor inkludere forskellige økosystemer og regioner samt forskellige skovdriftsstrategier for at se, hvor og hvordan FSC-certificering kan være mest effektiv i forhold til at beskytte biodiversiteten.

WWF opfordrer FSC til at indsamle og rapportere data om biodiversitet og om at etablere strategiske samarbejder med undersøgelsesinstitutioner for at få hjælp til at facilitere dataindsamling. FSC er allerede ved at undersøge, hvordan data skal indsamles og rapporteres regelmæssigt for at fremme forståelsen af socioøkonomiske og miljømæssige resultater af certificering.

Gå på opdagelse på WWFs hjemmeside her - både for at se hvordan FSC-certificeret skov ser ud i den peruvianske Amazonas, og for at høre og se nogle af arterne, som undersøgelsesteamet observerede.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000208