Nyheder


Onsdag, 13 november 2019
FSC-skov i Congo beskytter gorillaer

Gorilla Congo (© Längengrad Filmproduktion)© Längengrad Filmproduktion

En ny dokumentar viser, hvordan en FSC-certificeret skovvirksomhed i Republikken Congo er med til at bevare gorillapopulationer gennem beskyttelsestiltag i skovene.


Den tyske dokumentar “Kongo - Schutz für den Gorillawald” (Congo - Beskyttelse af Gorillaskoven) er optaget i store dele af IFOs FSC-certificerede skovkoncession Interholco i Republikken Congo - tilholdssted for 70.000 vestlige lavlandsgorillaer. Gorillaerne der lever i eller omkring området, repræsenterer en fjerdedel af verdens gorillapopulation og er den største koncentration af denne art. Tællinger udført i 2007 og 2014 viser, at populationen af disse gorillaer endnu er konstant i området, hvorimod antallet af gorillaer i andre områder på kontinentet er faldende.

Antallet af gorillaer i IFO-skovområdet viser, at gorillaer rent faktisk kan leve i områder med skovhugst, forudsat at tømmervirksomhederne respekterer gorillaernes naturlige levesteder. Den FSC-certificerede IFO-skovkoncession holder krybskytter væk og skaber flere områder, hvor gorillaer kan føle sig trygge. Lige nu er det område dobbelt så stort som Belgien.

Dokumentaren viser, hvordan FSC-krav spiller en stor rolle i det fredfyldte samliv mellem skovarbejdere og gorillaer. I IFO-skovområdet fælder man kun ét træ pr. hver anden hektar (det svarer til to fodboldbaner) i gennemsnit. Skoven er delt ind i 30 forskellige områder, hvor der kun er hugst i ét af dem hvert år. På den måde får skovene i de øvrige områder lov til at regenerere i 30 år.

Derudover er 27% af det totale skovareal afsat til permanent at bevare de træer, der leverer værdifulde ressourcer til lokalbefolkningen og fungerer som ly for områder med en høj koncentration af dyr og sjældne plantearter. Gorillaer er desuden med til at regenerere skoven ved at sprede frøene fra alle de frugter, de spiser.

Det er desuden et krav i en FSC-certificeret skov, at der er konstant dialog med de lokale samfund - inklusiv oprindelige folk. Dialogen er med til at beskytte lokalbefolkningens interesser, sørger for at de er informerede om virksomhedens hugstaktiviteter og i visse tilfælde at tilbyde jobs. Alt dette er med til at uddanne lokalbefolkningen i fordelene ved at arbejde bæredygtigt med skovene og bevare deres flora og dyreliv.

Dokumentaren har for nyligt vundet Tysklands pris for bedste naturfilm ved Darßer Naturfilmfestival.

Læs mere her: https://www.interholco.com/en/media-news/news/177- […]


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000208