Nyheder


Fredag, 13 december 2019
Årets Julehilsen

Læs årets julehilsen fra direktør i FSC Danmark, Søren Dürr Grue


Da vi for et år siden sendte en julehilsen og et stort tak for samarbejdet ud til medlemmer og andre samarbejdspartnere var et af hovedbudskaberne, at vi havde haft et forrygende år. Jeg kan ikke undgå at gentage mig selv – for 2019 har også været forrygende – ja, det har faktisk været endnu mere forrygende end 2018. Det skal jeg nok komme ind på længere nede i vores julehilsen.

Men først vil jeg takke alle medlemmer for at bakke op om vores organisation og bidrage til vores fælles mål om Forests For All Forever. Med jeres hjælp kan vi arbejde aktivt med FSC i hele leverandørkæden fra skov til produkt og dermed fremme det det hele handler om, nemlig skove fulde af liv for fremtidige generationer. Og samtidigt bliver jeg dagligt mindet om en af de kerneværdier FSC hviler på – nemlig at vi er organisationen, hvor NGO’er og erhverv samles om at sikre bæredygtig brug af skovene.

Dybere engagement i bæredygtighed og FSC
Tilbage til det forrygende 2019, som jeg indledte med at tease for. Hvorfor har det så været det? Jo, det har det, fordi vi har oplevet et dybere engagement i bæredygtighed og FSC fra vores medlemmer. Vi har haft tættere dialoger og samarbejder med medlemmer om deres arbejde med FSC, men også bæredygtighed i bredere forstand, hvor vi har ageret sparringspartner og sammen skabt nye projekter og mål. Og mange medlemmer ønsker mere af det fremover – og det er vi klar på. Et godt eksempel på interessen for holistisk bæredygtighed er vores netop overståede konference Designing for Sustainability, som mange medlemmer deltog i, og hvor vi havde fokus på 365 graders bæredygtighed med emner som disruption, adfærdsdesign, kommunikation, kultur og fremtidens forbrugere. Vi vil også afholde konferencen næste år – ja, det er faktisk et mål, at den bliver en tilbagevende begivenhed, som skal inspirere os alle inden for holistisk bæredygtighed.

FSC-certificering af dansk skov
2019 var også året, hvor vi fik taget hul på opgaven med at få mere dansk FSC-certificeret skov. I 2018 fik vi en ny, forbedret FSC-skovstandard, og i 2019 fik vi skabt en langt større interesse for FSC-skovcertificering, end vi tidligere har set, og en mindre stigning i det FSC-certificerede areal. Vi skal særligt takke Troldtekt, som har samarbejdet med os om at få fokus på området og få en god dialog med skovejere, skovbrugets organisationer og andre producenter med interesse i dansk FSC-certificeret træ. Det vil vi se endnu mere af i 2020, hvor vi også har en målsætning om en større stigning i FSC-arealet herhjemme. Vi har også netop fået en ekstern bevilling til et projekt, der skal understøtte mere certificeret skovdrift og mere fokus på biodiversitet.

Rekordernes år
2019 var også rekordernes år. Vi er blevet 120 medlemmer og har alene i 2019 fået 20 nye medlemmer. Men vi har ikke bare set stigning i FSC Danmarks medlemmer, men også i antallet af FSC-certificeringer af mindre virksomheder, hvilket primært skyldes vækst i gruppecertificeringerne. Det er vi glade for, for FSC skal også være muligt og attraktivt for SMV’erne. Vi har set en kraftig stigning i webshops og butikker, der bruger FSC i deres markedsføring og kommunikation og FSC-mærkning af produkter. Vi havde rekorddeltagelse på vores årsdag, hvor 80 repræsentanter fra dansk erhvervsliv, NGO’er og offentlige organisationer deltog. Det er vi glade for, fordi årsdagen er vigtig for os, men også mødestedet, hvor medlemmer og andre samarbejdspartnere kan møde hinanden på tværs af brancher og organisationstyper og inspirere hinanden. Vores tilbagevendende kampagner FSC Ugen og FSC Friday fik også rigtig god tilslutning i år. Vi så mange bruge kampagnerne mere – også internt, hvor særligt FSC Friday er blevet en rigtig fin måde at få forankret jeres arbejde med FSC på blandt medarbejderne.

FSC fylder mere i sortimentet
I 2019 oplevede vi, at virksomhedsmedlemmer havde større fokus på at få FSC til at fylde mere i sortimentet, i kommunikation og internt. Det var vi særligt glade for, fordi forankring af FSC og bæredygtighed internt er noget af det, som vi selv mener, vi er gode til at hjælpe medlemmer med, og som fylder meget i vores medlemsservices. Og vi ved af erfaring, at FSC kan skabe værdi i mange afdelinger – ikke kun i indkøb- og kvalitetsafdelingen. Det bliver også et fokus for os næste år – at samarbejde med medlemmer om de uforløste potentialer.

Bæredygtighed gennem netværk
Den sidste ting jeg vil nævne fra 2019 er netværk. Vi ser FSC Danmark som et stærkt netværk for virksomheder, NGO’er og andre organisationer med forskellige formål, men med den samme interesse og ambition om at bidrage til, at vi bruger skovens ressourcer på en bæredygtig måde. I 2020 vil vi lancere nye netværkstiltag, som gør, at medlemmer på tværs af brancher, interesseområder og organisationstyper kan lære af hinandens succeser og erfaringer. Og vores årsmøde kommer også til at have netværk som et af hovedtemaerne.

Med de ord vil jeg runde af og sige tak for et rigtig godt 2019. Vi glæder os til at arbejde sammen med vores nuværende medlemmer, kommende medlemmer og andre interessenter i 2020. Udover de tilbagevendende aktiviteter har vi også nye på tegnebrættet. Bl.a. inden for byggeri, dansk skovbrug, tropisk træ og bæredygtige brands.

Rigtig glædelig jul og et godt nytår til alle!


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000208