Nyheder


Tirsdag, 28 januar 2020
Revideret FSC-standard giver byggefirmaer nye muligheder med FSC

FSC’s standard for certificering af projekter er blevet revideret, så den nu giver byggefirmaer, entreprenører og tømrere bedre mulighed for at certificere og promovere projekter som FSC.


En teknisk arbejdsgruppe har revideret den første version af FSC’s standard for projektcertificering (FSC-STD-40-006). Den nye version adresserer specifikke udfordringer som byggefirmaer, designere, tømrere og lignende virksomheder møder, når et projekt skal certificeres. Det betyder, at virksomheder, der laver projekter, med den nye standard nemmere kan opnå tredjeparts dokumentation for brug af bæredygtigt og ansvarligt træ. Med en projektcertificering kan virksomheder bruge FSC's logo i kommunikation og markedsføring og lave et ”projekt statement” om projektets brug af FSC-certificerede materialer. Projekter, der kan certificeres efter standarden, kan være alt fra nybyggeri, renoveringsprojekter, både, skulpturer, træbroer mm.

”FSC’s standarder udvikles med bred involvering af interessenter, og der er kommet mange gode inputs fra de udførende i byggeriet. Derfor har vi nu en standard, som indeholder flere muligheder for at certificere projekter, og som er nemmere at leve op til, uden at det går på kompromis med FSC’s høje troværdighed”, siger Morten Brodde, Rådgiver og Relation Manager i FSC Danmark.

De banebrydende ændringer i standarden er:

  • En virksomhed kan vælge at blive certificeret til et enkeltstående projekt som hidtil eller til en række projekter.
  • Virksomheder skal kunne dokumentere, at de har købt FSC-godkendt materiale til det pågældende projekt, men skal ikke længere udarbejde volumenoversigter.
  • Projektcertificering er nu også en mulighed for virksomheder, der er en del af et FSC-gruppecertifikat eller et multisitecertifikat.
  • Standarden giver mulighed for en fuld projektcertificering (alle træbaserede produkter i et projekt er FSC Mix, FSC 100%, FSC Recycled, post-consumer genbrug (træ eller papir) eller pre-consumer genbrug (papir)), certificering af specifikke dele af et projekt (f.eks. døre, vinduer og gulve) eller procentcertificering (en procentandel af projektet er FSC-certificeret, post-consumer genbrug (træ eller papir) eller pre-consumer genbrug (papir)) og resten kontrolleret træ / FSC Controlled Wood eller pre-consumer træ).
  • Ved fuld projektcertificering må et projekt indeholde op til to procent ikke-certificerede og ikke-kontrollerede materialer, hvis de ikke er synlige i projektet.
  • Virksomheder kan udstede et projektstatement for hvert projekt, som de kan give deres kunder, og som informerer om projektets FSC-andele.
  • Entreprenørfirmaer, byggefirmaer, typehusfirmaer og lignende kan nu vælge mellem "almindelig" FSC-certificering eller projektcertificering.

Du kan downloade den nye projektcertificeringsstandard (FSC-STD-40-006 V2-0) her.

Kontakt Morten Brodde fra FSC Danmark, hvis du har spørgsmål eller er interesseret i at vide mere om den nye standard for projektcertificering.

Du kan se eksempler på projektcertificeringer i Danmark her:


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000208