Nyheder


Mandag, 18 maj 2020
Høj tilfredshed blandt FSC Danmarks medlemmer 

FSC Danmark spørger årligt sine medlemmer,  hvad de synes om  deres  medlemskab.  Den seneste medlemsundersøgelse fra marts 2020 viser,  at  langt  de fleste medlemmer er tilfredse.  


FSC Danmarks medlemsundersøgelse fra marts 2020 viser,  at 90% af respondenterne er tilfredse med deres medlemskab. Undersøgelsen sætter fokus på  FSC  Danmarks  arbejde, aktiviteter,  samarbejder  og services. 

Netværk og viden  er den vigtigste medlemsservice 
87% af de medlemmer, som deltog i undersøgelsen, svarede, at  adgang til netværk og viden  er  den medlemsservice, som har  størst betydning for dem. Herefter indtog  dialog og vejledning om certificering  andenpladsen,  og på tredjepladsen  dag til dag sparring.  

“Vi  vægter medlemmernes svar højt, og sætter derfor stor pris på alle de besvarelser,  vi kan få. Det betyder meget for vores arbejde at  få et indblik fra vores medlemmer,  så vi  ved, hvad vi gør godt, og hvor vi ellers bør sætte ind,”  fortæller Søren Dürr Grue, Direktør  i  FSC Danmark.  

Bæredygtighed og trends 
En af de services der også scorer  højt i undersøgelsen,  er dialog og vejledning om bæredygtighedsstrategier og trends.  For  54% af respondenterne er det en  meget  vigtig  eller vigtig  medlemsfordel.  FSC Danmark er glade for det brede samarbejde  og oplever i stigende grad at blive inviteret med til strategiske møder  hos  medlemmernes ledelser.  

“Med forholdsvis simple værktøjer er vi i FSC Danmark begyndt at tackle bæredygtighedsarbejdet sammen med vores medlemmer. Vi tror nemlig på, at den holistiske tilgang til bæredygtighed, hvor certificering alene ikke længere er nok, kommer til at vokse i 2020, og at vi er nødt til at kunne tilbyde service på det område  for at hjælpe vores virksomheder videre ind i den næste fase. En fase, vi i øvrigt ikke kan få armene ned over, at vi er nået til,“ siger Loa Dalgaard Worm, Direktør for strategi og udvikling, FSC Danmark.  

Et konkret eksempel på  FSC Danmarks  strategiske  arbejde med bæredygtighed er  konferencen  Designing  for  Sustainability.  

Hvorfor blive medlem? 
FSC Danmark er en aktiv non-profit medlemsorganisation og et stærkt netværk. Vi samarbejder med vores  124  medlemmer, som både tæller anerkendte NGO’er og et bredt udsnit af dansk erhvervsliv, for at fremme ansvarligt skovbrug. 

Virksomheder og NGO'er vælger først og fremmest at blive medlem af FSC Danmark, fordi de gerne vil være med i et ambitiøst netværk, der arbejder for at skove drives bæredygtigt til gavn for nuværende og kommende generationer. NGO’er og virksomheder bliver også medlem af FSC Danmark for at få indflydelse på, hvordan FSC udvikler sig og for at samarbejde med sekretariatet om at sætte bæredygtigt skovbrug på dagsordenen i samfundet generelt og i vigtige politiske processer.  For mange virksomheder er medlemskabet desuden et vigtigt supplement til deres FSC-certificering eller varemærkelicens. Med medlemskabet får de en række gratis medlemsservices og -fordele, som understøtter deres bæredygtighedsarbejde og styrker deres FSC-profil. 

Har din organisation lyst til at være medlem af FSC Danmark, kan du læse mere om, hvad der skal til for at blive medlem lige her. 


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000208