Nyheder


Mandag, 29 juni 2020
WWF anbefaler efter test: Køb udelukkende FSC-grillkul, hvis du vil være sikker på ikke at bidrage til skovrydning

“Kig efter FSC-mærket og kræv det i butikkerne, hvor du handler”, så klart lyder budskabet fra WWF Verdensnaturfonden. En ny undersøgelse viser nemlig at 5 ud af 7 kul-prøver uden certificering indeholdt problematisk tropisk træ. De 5 testede FSC-certificerede prøver indeholdt derimod udelukkede forventede arter.


Hver år importerer Danmark knap 12.000 tons grillkul. WWF Verdensnaturfonden har i en helt ny undersøgelse fundet ud af, at 70% af ikke-certificerede kul og briketter indeholder tropisk træ, hvor de ikke burde det.

At have tropisk træ i grillkul er ikke i sig selv et problem, hvis træet kommer fra bæredygtigt drevne skove eller plantager. Problemet opstår, når man bruger illegalt fældet træ og putter det i grillkul - hvilket man godt kan antage er tilfældet i produkter, hvor træet er angivet til at komme fra et andet sted på kloden, end det reelt gør. 

Alle de FSC-mærkede poser med grillkul og grillbriketter, som WWF har undersøgt, indeholdt alle poser kun forventede arter.

Hos FSC Danmark bekræfter undersøgelsen, at FSC systemet fungerer og at det hårde arbejde lagt i at sikre integriteten af højrisiko produkter som grillkul over de sidste år, har givet de forventede resultater. Test resultatet ligger i direkte forlængelse af de mere end 5000 test af grillkul, FSC selv fik foretaget af et uvildigt laboratorie i 2019, hvor ingen produkter kom tilbage med afvigelser.

Netop derfor er den utvetydige anbefaling fra WWF og flere politikere om udelukkede at forhandle og købe FSC-certificerede grillkul på det danske marked også kærkommen hos det danske FSC sekretariat.

EU’s tømmerlovgivning skal udvides
For almindelige forbrugere kan værdikæden for grillkul nemlig være svær at gennemskue.

Kul er ikke dækket af EU's tømmerforordning og derfor er der frit spil for importører til at hente kul og briketter indeholdende problematisk træ fra regnskove til Danmark.

”Lovgivninger som EU’s tømmerforordning skal sikre, at der ikke sælges illegalt træ på de europæiske markeder. Desværre er nogle produktgrupper - som eksempelvis grillkul – undtaget,” siger Loa Dalgaard Worm, strategisk direktør i FSC Danmark.

Samtidig er grillkul attraktivt at snyde med simpelthen fordi det er meget svært at identificere, hvad der er i kullene uden videnskabelige tests. På mange andre produktgrupper kan man se det med det blotte øje. Det kan man ikke på kul, der i produktionen er brændt og DNA’en dermed nedbrudt. Derfor er grillkul et af de produkter, som FSC har under særligt opsyn og ekstra kontroller på.

”Vi strammede kravene omkring grillkul for to år siden og har siden set effekten helt ud i skovene. Eksempelvis er arealet af certificeret skov i Namibia steget med 600 procent siden, fordi kravet om certificeret grillkul fra de europæiske forbrugere nu i højere grad når helt ud til skovene,” fortæller Loa Dalgaard.

Når tømmerforordningen genforhandles efter sommerferien, bør man derfor reviderer, at importen af kul også omfattes.

Undersøgelsen er baseret på en analyse af en lang række af de mest populære grillkul- og briketter, der er tilgængelige på det danske marked. Den er lavet af det tyske Thünen Institut, der med speciale i analyser af træ helt end på gen-niveau tidligere har lavet lignende undersøgelser af både det britiske og tyske marked for grillbriketter.

FSC certificerede grillkul er betragtet som et højrisiko produkt i FSC systemet. Det er derfor underlagt ekstra kontroller. Dels udføres der fibertest på samtlige FSC certificerede grillkul. Kullene indsamles både hos producenten, fra forhandleren, før produktet lander på markedet, og efterfølge af sekretariatets medarbejdere, der går ud i butikker i hele Europa, køber kul og indsender dette til test. Samtidig er grillkul underlagt ekstra krav til dokumentationen af hvor meget, virksomheden har købt og solgt igennem FSC Transaction Verification program. 

Læs mere om undersøgelsen og hvorfor man skal se sig for, når man køber kul her


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000208