Nyheder


Mandag, 31 august 2020
FSC Danmark aflyser årsdag

FSC Danmarks Årsdag 2020, der skulle afholdes torsdag d. 17. september i Aarhus, er blevet aflyst.


Efter grundige og svære overvejelser har FSC Danmark besluttet at aflyse Årsdag 2020, som skulle være afholdt d. 17. september med 80 deltagere. Der har de seneste dage været mange interne drøftelser om årsdagens gennemførelse og ligeledes dialog med deltagere, netværk og andre eksterne interessenter.

"FSC-årsdagen er først og fremmest et stærkt uformelt netværksarrangement, hvor viden og erfaringsdeling på kryds og tværs af interesser og organisationer er i centrum. Selvom vi ville kunne overholde alle COVID-19 regler og restriktioner i forhold til afholdelse af sådan et arrangement, så har vi vurderet, at vi ikke vil kunne få det arrangement, som vi gerne vil have og som vores deltagere ser frem til, under de nuværende omstændigheder og med det setup, årsdagen har", forklarer direktør Søren Dürr Grue.

Det er FSC Danmarks mål at gennemføre programmet, som organisationen og samarbejdspartnere har lagt mange ressourcer i at forberede, til årsdagen 2021.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000208