Nyheder


Tirsdag, 09 februar 2021
FSC udvider FSC-CoC-standarderne med ILO-krav

Savværksmedarbejdere (© Morten Bo Johansson)© Morten Bo Johansson

FSC har nået en vigtig milepæl med godkendelsen af grundlæggende krav til arbejdstagerrettigheder i FSC’s Chain of Custody-standarder. Med det nye tiltag integreres principperne i International Labour Organisations (ILO) kernekonventioner og ILO-deklarationen om fundamentale principper og rettigheder på arbejdspladsen (1998) i FSC’s sporbarhedsstandarder.


De reviderede FSC-CoC-standarder for certificerede virksomheder og certificeringsorganer (FSC-STD-40-004 og FSC-STD-20-011) indeholder nu grundlæggende FSC-krav vedrørende arbejdstagerrettigheder. Dette sikrer mere fokus på arbejdernes rettigheder i de omkring 45.000 FSC-certificerede virksomheder verden over.

”FN har udnævnt 2021 til at være det internationale år for afskaffelsen af børnearbejde, og FSC er glade for, at indførelsen af grundlæggende FSC-krav til overholdelse af arbejdstagerrettigheder vil bidrage til at eliminere børnearbejde. Samtidig viser vi vores forpligtelse til at skabe bedre arbejdsvilkår i FSC-certificerede leverandørkæder”, siger Paul Opanga, Manager for Labour Issues hos FSC International.

FSC’s grundlæggende krav om arbejdstagerrettigheder omfatter effektiv afskaffelse af børnearbejde, eliminering af alle former for tvangsarbejde, eliminering af diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold, organisationsfrihed og retten til kollektiv forhandling. FSC-certificerede virksomheder skal ifølge den nye standard have en politik, der dækker kravene, og lave en selvevaluering, der beskriver, hvordan virksomhederne lever op til kravene og give relevant dokumentation herfor. Selvevalueringen er grundlag for certificeringsorganernes kontrol og auditering af kravene.

Nye krav kommer efter grundig høringsproces
De nye krav i CoC-standarderne er resultatet af en lang proces, som strækker sig over flere år med diskussioner og dialog blandt FSC’s medlemmer. Arbejdere, virksomhedsrepræsentanter og andre interessenter har været med til at forhandle de nye krav på plads. Anbefalingen til FSC’s internationale bestyrelse om at godkende de nye krav kom efter fuld konsensus i den tekniske arbejdsgruppe, som har udarbejdet de nye krav til FSC-certificerede virksomheder og defineret, hvordan FSC-godkendte certificeringsorganer skal kontrollere, at kravene overholdes i praksis. Dette sker på baggrund af generiske kriterier og indikatorer baseret på ILO’s kernekonventioner.

FSC takker alle medlemmerne i den arbejdsgruppen; Apolinar Z. Tolentino, Jeanette Clarke, Joana dos Guimarães Sá, Renato Pasqual, Patrick Spencer og Stefan Marculewicz for deres store engagement.

Danske oversættelser på vej
De nye krav kan læses i de reviderede standarder, som er henholdsvis standarden for FSC-certificerede virksomheder (FSC-STD-40-004, s. 8, 15-16 og 34-42) og standarden for evaluering af FSC-certificerede virksomheder (FSC-STD-20-011, s. 29-30), som certificeringsorganerne skal følge. I de næste par måneder vil FSC Danmark oversætte de nye krav og informationer vedrørende FSC’s kernekrav om overholdelse af grundlæggende arbejdstagerrettigheder til dansk.

Oversættelserne vil blive tilgængelige i en opdateret udgave af den vejledende danske oversættelse af FSC-standarden for FSC-certificerede virksomheder (fsc.dk/standard). Foruden de nye ILO-krav er FSC-sporbarhedsstandarden blevet opdateret på en række punkter. Det omfatter bl.a. præciseringer og udskiftning af termer og inkludering af en række advice notes og fortolkninger, som er kommet til, siden version 3 blev lanceret i 2016.

FSC-certificerede virksomheder skal indfase det nye krav, som træder i kraft 1. september 2021, inden 31. december 2022.

Download et dokument, der på engelsk sammenligner den nye FSC-certificeringsstandard (version 3-1) med den nuværende (version 3-0) her.

For mere information se FSC Internationals hjemmeside.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000208