Nyheder


Fredag, 19 marts 2021
Dansk oversættelse af revideret FSC-CoC-standard klar

(© FSC GD)© FSC GD

FSC Danmark har opdateret den danske vejledende oversættelse af FSC-CoC-standarden, så den stemmer overens med den officielle reviderede CoC-standard, der træder i kraft til maj. Den kan nu downloades sammen en række andre dokumenter, der bl.a. viser ændringer i standarden, som FSC-certificerede virksomheder skal være opmærksomme på.


FSC International offentliggjorde tidligere på året reviderede FSC-CoC-standarder for certificerede virksomheder og certificeringsorganer (hhv. FSC-STD-40-004 og FSC-STD-20-011), der træder i kraft 1. september 2021 med over et års indfasning for FSC-certificerede virksomheder (deadline for indfasning 31. december 2022). FSC Danmark har opdateret den vejledende danske oversættelse af CoC-standarden, som kan downloades nederst på siden sammen med en version af samme dokument, hvor de væsentligste ændringer er markeret. Herudover er der mulighed for at downloade FSC Internationals sammenligning af den nye og nuværende standard (engelsk), hvor alle ændringer fremgår, og den officielt gældende standard FSC-STD-40-004 (engelsk).

Den danske vejledende oversættelse af CoC-standarden er foruden opdateringen blevet udvidet med oversættelser af bilag A (eksempler på produktgrupper), bilag B (eksempler på anvendelsen af FSC-kontrolsystemer (transfer, procent og kredit)) og bilag C (eksempler på, hvilke komponenter i et produkt der skal være certificerede). Samtidig linker overskrifterne i indholdsfortegnelsen nu til de enkelte afsnit.

Hvad er lavet om i CoC-standarden?
Der er indført nye krav, og så er standarden blevet opdateret på andre punkter. Henvisningerne i parentes nedenfor er til de relevant afsnit i FSC-CoC-standarden:

 • Nyt krav om overholdelse af FSC's grundlæggende krav til arbejdstagerrettigheder (7 og 1.11)
 • Nyt krav om erklæring, som omfatter FSC’s grundlæggende krav til arbejdstagerrettigheder (1.5)
 • Nyt krav om egenvurdering, som beskriver, hvordan man har implementeret kravene til arbejdstagerrettigheder (1.6) (FSC har lavet skabelon og procesdokument, se bilag D)
 • Inkorporering af eksisterende CoC-krav fra advices notes og fortolkninger lavet siden version 3-0 blev lanceret
 • Præciseringer (uddybninger og ændrede termer)
 • Irrelevant tekst slettet

 • "Hvis man scroller ned gennem teksten i den opdaterede danske oversættelse af CoC-standarden, så vil man se, at den store ændring er de nye krav vedrørende arbejdstagerrettigheder, som er baseret på ILO-kernekonventionerne. Det er primært det, man skal forholde sig til. FSC har udviklet en vejledning til, hvordan det skal gøres, som man finder i bilag D. Her er hovedkravene opsummeret, de specifikke krav til arbejdstagerrettigheder fra afsnit 7 gengivet, og så er der en vejledning til de erklæringer, man skal have, og den egenvurdering der skal udarbejdes. Der er også en skabelon til selve egenvurderingen og eksempler på spørgsmål, man skal stille sig selv, i forbindelse med udfyldelsen af den", fortæller Rådgiver og Relation Manager, Morten Brodde, fra FSC Danmark, og fortsætter:

  "Det interessante og afgørende for mange virksomheder er selvfølgelig, hvilke slags dokumenter og andet materiale, der skal til for at understøtte og dokumentere egenerklæringens udsagn. Det er jo det, som auditøren skal bruge til at kontrollere, at kravet er opfyldt i den enkelte virksomhed. Her tror jeg, at hjælpespørgsmålene i bilag D er en stor hjælp, og vi håber også, at vi sammen med virksomheder og relevante organisationer i brancherne kan samle konkret vejledning og gode råd på det område, som vi så kan stille til rådighed for de mange certifikatindehavere. Vi håber, at virksomhederne vil dele deres erfaringer/viden med os og opfordrer dem til at kontakte os".

  Hvorfor krav til arbejdstagerrettigheder i FSC-standarden?
  De nye krav i CoC-standarden er resultatet af en lang proces, som strækker sig over flere år med diskussioner og dialog blandt FSC’s medlemmer. Arbejdere, virksomhedsrepræsentanter og andre interessenter har været med til at forhandle de nye krav på plads. Anbefalingen til FSC’s internationale bestyrelse om at godkende de nye krav kom efter fuld konsensus i den tekniske arbejdsgruppe, som har udarbejdet de nye krav til FSC-certificerede virksomheder og defineret, hvordan FSC-godkendte certificeringsorganer skal kontrollere, at kravene overholdes i praksis.

  I videoen ovenfor kan du se et interview med næstformand i FSC Internationals bestyrelse, Rulita Wijayaningdyah, om FSC's nye krav vedrørende arbejdstagerrettigheder. Hun forklarer både baggrunden for dem, hvad kravene er og hvilken betydning hun tror, at de får. Rulita Wijayaningdyah fortæller bl.a.:

  "Man kan se betydningen for arbejdere fra flere perspektiver. Set fra fagbevægelsen og arbejdernes perspektiv skal det ses som en bedre mulighed for at organisere certificerede virksomheder. Forbedre arbejdsforhold gennem bedre kollektivt forhandlede aftaler og mere anstændige jobs. Og fra et markedsperspektiv; FSC-mærkede produkter skal også indikere, at arbejdernes rettigheder respekteres - ikke kun i de FSC-certificerede skove, men også gennem den øvrige leverandørkæde...".

  Vejledning, standarder og webinarer
  FSC International afholder to webinarer (25. og 26. marts) om de nye ILO-krav til FSC-certificerede virksomheder, som er gratis at deltage i. Du tilmelder dig her. FSC Danmark planlægger at afholde informationsmøder / webinarer om de væsentligste ændringer i standarden senere på året.

  FSC Internationals hjemmeside kan du læse mere om revisionsprocessen.

  Nedenfor finder du:

  • opdateret vejledende dansk oversættelse af CoC-standarden (FSC-STD-40-004)
  • opdateret vejledende dansk oversættelse af CoC-standarden (FSC-STD-40-004), hvor de væsentligste ændringer er markeret
  • FSC Internationals sammenligning af den nye og nuværende standard (engelsk), hvor alle ændringer fremgår
  • den officielt gældende standard FSC-STD-40-004 (engelsk).

  © Forest Stewardship Council® · FSC® F000208