Nyheder


Mandag, 30 august 2021
FSC-varemærkelicens får ny prismodel

FSC lancerer en ny prismodel for varemærkelicenser*. I den nye model vil licenserne i højere grad være baseret på den enkelte virksomheds struktur og behov. Indfasning sker som et led i FSC’s integritetsarbejde over de næste år.


FSC høster ofte ros for sit integritetsarbejde og gode systemer til at sikre mærkets troværdighed på globalt plan. Som et led i det integritetsarbejde er det også vigtigt fortsat at styrke brugen af FSC’s varemærker og håndteringen af virksomheders stigende brug af FSC i markedsføring. Derfor lanceres der nu en ny prismodel, der i højere grad er baseret på virksomhedernes struktur og behov. Det kan betyde prisstigninger hos nogen, men samtidig et styrket FSC til gavn for alle brugere af FSC’s varemærker.

Hvad betyder det for dig som varemærkelicenshaver?
Har du en FSC-varemærkelicens, vil du automatisk blive kontaktet i forhold til en ny prissætning. Du behøver med andre ord ikke foretage dig yderligere. Priserne indfases over de næste år. Med en varemærkelicens er du som altid med til at sikre bæredygtige skove for klodens fremtid. Og du har som altid mulighed for at bruge FSC’s registrerede og beskyttede varemærker i markedsføring og kommunikation. Husk at FSC Danmark altid hjælper med support på kommunikation om FSC og specifikt brug af FSC’s varemærker Som hidtil har du som licenshaver adgang til kampagner og markedsføringsmaterialer på Marketing Toolkit og kan bruge din varemærkelicens som dokumentation for jeres FSC-indsats, f.eks. i CSR-rapporter.


*Varemærkelicens er for virksomheder og organisationer, der markedsfører FSC eller FSC-mærkede produkter, men som ikke er certificeret eller producerer FSC-produkter. Det kan f.eks. være en webshop eller en detailkæde.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000208