Nyheder


Fredag, 01 oktober 2021
FSC lancerer ny version af varemærkestandarden for FSC-certificerede virksomheder

1. oktober 2021 lancerede FSC en revideret varemærkestandard for FSC-certificerede virksomheder (FSC-STD-50-001 (V2-1). De største ændringer er den nye tekst i FSC Mix-mærket og tekster om controlled wood (kontrolleret træ), som nu bliver tilladt. Øvrige ændringer i standarden er redaktionelle. Standarden træder i kraft 1. januar 2022, hvorefter virksomheder med FSC-certifikat har 2,5 år til at indfase de nye krav og tilpasse procedurer – altså senest 30. juni 2024. Fra 1. januar 2022 til 30 juni 2024 kan virksomheder vælge at bruge den nye standard eller version V2-0.


Tydeligere mærkekommunikation og bedre forståelse af controlled wood FSC’s strategi for FSC Mix-produkter og controlled wood fra 2019 en ændring af mærketeksten i FSC Mix-mærket og en introduktion af standardiserede controlled wood-tekster for at forbedre forståelsen af controlled wood.

I november 2019 etablerede FSC en teknisk arbejdsgruppe, og der blev lavet en offentlig høring af arbejdsgruppens forslag. Du kan læse mere om processen her.

Arbejdsgruppen foreslog en revideret tekst til FSC Mix-mærket og standardiserede tekster om controlled wood. I juni 2020 godkendte FSC’s Internationale bestyrelse arbejdsgruppens forslag, og version 2-1 af varemærkestandarden inkluderer de to forslag.

“Støtter ansvarlig skovdrift”: FSC Mix-mærkets nye tekst
Den ene af de to større ændringer i varemærkestandarden FSC-STD-50-001 V2-1 vedrører action 4.1 i strategien for FSC Mix-produkter og controlled wood: Ændr formuleringen i FSC Mix-mærkets tekst, så mærkets bidrag til ansvarlig skovbrug tydeliggøres og er mere præcist formuleret. FSC Mix kan indeholde et eller flere af følgende inputs: materialer fra FSC-certificerede skove, controlled wood og genbrugsmaterialer. Teksten i det nye FSC Mix-mærke, som blev godkendt af FSC’s internationale bestyrelse, er ”Støtter ansvarlig skovdrift” (den nuværende er ”Fra ansvarlige kilder”).

Læs mere om det nye FSC Mix-mærke, rationalet bag ændringerne og tidsplanen for indfasningen af det her og i PDF’en nederst på siden.

1. januar 2022 kan man downloade det nye mærke fra trademark-portalen. Fra 1. januar 2022 til 30. juni 2024 må certificerede virksomheder bruger enten det nuværende eller det nye FSC Mix-mærke. Fra 1. juli 2024 må man kun bruge det nye mærke. Eksisterende lager af mærkede produkter, med det ”gamle” mærke, må fortsat benyttes og sælges efter 1. juli 2024.

Kommunikation om controlled wood
Den anden større ændring i varemærkestandarden vedrører action 4.2 i strategien for FSC Mix-produkter og controlled wood: Tillad virksomheder at kommunikere om controlled wood i overensstemmelse med målene med strategien. Hvis de ønsker dette, så skal de bruge standardiserede tekster og instruktioner udviklet af FSC.

De standardiserede tekster, godkendt af FSC’s internationale bestyrelse, er:

  • FSC® controlled wood minimerer risikoen for, at skovprodukter stammer fra uacceptable kilder (fsc.org/en/cw).
  • FSC® controlled wood minimerer risikoen for, at skovprodukter stammer fra uacceptable kilder. FSC controlled wood-kravene forbyder og er udviklet for at undgå: ulovligt fældet træ, træ fældet i skove, hvor traditionelle rettigheder og menneskerettigheder krænkes, træ fra skove, hvor høje bevaringsværdier er truede, træ fra skove med genmodificerede træer og træ fra skove, der er blevet konverteret til plantager eller ikke-skovbrug. Find flere informationer om FSC controlled wood på fsc.org/en/cw.

Controlled wood-teksterne må bruges af certificerede virksomheder fra 1. januar 2022 til at promovere salg eller indkøb af kontrollerede materialer eller controlled wood. De må også bruges til at forklare, hvad controlled wood betyder i forbindelse med beskrivelse af materialerne i FSC Mix-mærkede produkter.© Forest Stewardship Council® · FSC® F000208