Nyheder


Tirsdag, 09 november 2021
Ny politisk aftale gør FSC-skovcertificering nemmere

Regeringen og aftalepartierne bag Natur- og biodiversitetspakken har indgået en ny aftale, hvor de udpeger 30.000 hektar urørt statsskov. Som en del af pakken sker der en kortlægning af naturmæssigt særligt værdifulde skovarealer i de private skove. Det er en stor hjælp og gør certificering mere tilgængeligt for de private skovejere.


“Registrering af naturværdier er en central del af en FSC-certificering. Med kortlægningen fjernes en væsentlig barriere for FSC-certificering af private skovbrug. Vi oplever en stor stigning i interessen for FSC-skovcertificering og håber, at kortlægningen af værdifulde skovarealer hurtigt bliver gjort tilgængelig for de private skovbrug” fortæller direktør i FSC Danmark, Søren Dürr Grue.

Kortlægningen af værdifulde skovarealer i de private skove sker i henhold til § 25 i skovloven. § 25-skov er naturmæssigt særligt værdifulde skovarealer, herunder naturskov, og har derfor en særlig og stor betydning for at sikre biodiversiteten. Registreringen kommer mange skovejere til gode, men det er især en stor hjælp for mange mindre private skovejendomme, hvis de ønsker en certificering. Lige nu står Naturstyrelsen for den største danske leverance af certificeret træ til savværker, men med en certificering af de private skove kan leverancerne af bæredygtigt træ flyttes fra Naturstyrelsen til de private skove.

FSC Danmark er meget begejstret for registreringen af værdifulde skovområder. Vi håber dog, at regeringen og aftalepartierne bag Natur- og biodiversitetspakken yderligere overvejer at tilbyde tilskud til at udarbejde grønne driftsplaner som en del af aftalen. Grønne driftsplaner er en stor del af forberedelserne til certificering, og der har tidligere været tilskudsordninger, som har fungeret godt på dette område.

Læs mere om § 25-skov her.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000208