Nyheder


Tirsdag, 11 januar 2022
FSC Danmarks bestyrelsesformand er udnævnt som formand for Skovrådet

Peter Kofod Kristensen, der til daglig er bæredygtighedschef for bioenergi i Ørsted og formand for FSC Danmark, er blevet udnævnt som den nye formand for Skovrådet. Her skal han sammen med de øvrige medlemmer blandt andet rådgive miljøministeren om dansk skovbrugs bidrag til den grønne omstilling.


Peter Kofod Kristensen har stor erfaring inden for bæredygtighed og grøn omstilling. Han kommer med en baggrund som forstkandidat i skovbrugsvidenskab fra den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole og fra stillinger i bl.a. Ørsted, DLH og FSC Danmark. Fra sit tidligere arbejde i bl.a. FSC Danmark og DLH har Peter Kofod Kristensen et stort indblik i bæredygtig omstilling inden for den træproducerende og træforbrugende industri. Han har desuden bestyrelses- og ledelseserfaring som formand for FSC Danmarks bestyrelse.

“I kraft af et mangeårigt engagement som bestyrelsesformand for FSC Danmark, har jeg stor erfaring inden for et bredt samarbejde med mange forskellige interessenter,” fortæller Peter Kofod Kristensen og fortsætter:

“Skoven og dens rolle i samfundet har aldrig været vigtigere, for skoven rummer store muligheder for at levere løsninger både i forhold til klima- og biodiversitetskrisen og i forhold til klimavenlige byggematerialer og arbejdspladser. Samtidig er skoven ekstremt vigtig for mange danskere som et rekreativt sted til motion, fordybelse og socialt samvær. Jeg glæder mig til, at vi i Skovrådet kan rådgive ministeren om disse emner i en balanceret hensyntagen til de mange interesser og baseret på et videnskabeligt fundament”.

Peter Kofod Kristensen tiltræder som ny formand d. 1. januar 2022, og formandskabet løber frem til og med d. 31. december 2025. Udpegningen af de øvrige medlemmer af rådet skete i udgangen af 2021. Medlemmerne kan ses her. Peter Kofod Kristensens nye formandspost glæder FSC Danmarks direktør.

“Jeg er meget begejstret for, at FSC Danmarks formand er blevet udpeget som formand for Skovrådet. Evnen til at arbejde på tværs af ofte meget modstridende interesser, sikre gode processer, dialog og konsensusbaserede beslutninger er helt centralt i FSC som organisation. Det er en rolle og opgave Peter til fulde mestrer, og jeg glæder mig til at følge hans arbejde i Skovrådet” siger Søren Dürr Grue, Direktør i FSC Danmark.

Læs mere om Skovrådets arbejde her.

Om Skovrådet:

  • Skovrådet er et rådgivende udvalg, der er nedsat af miljøministeren i henhold til § 47 i Skovloven.
  • Rådet har til opgave at rådgive ministeren i skovbrugsfaglige spørgsmål og spørgsmål vedrørende skove, afgive udtalelser til ministeren på eget initiativ om spørgsmål af betydning for skovene eller lovens administration samt følge udviklingen i skovene og lovens administration.
  • Formanden udnævnes af miljøministeren. Rådet skal i øvrigt bestå af medlemmer, der udnævnes af miljøministeren efter indstilling fra myndigheder, foreninger og organisationer med interesse inden for lovens område.

Kilde: https://mim.dk/nyheder/2021/dec/ny-formand-skovraadet/


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000208