Nyheder


Onsdag, 24 september 2014
FSC’s Internationale Generiske Indikatorer klar i marts 2015

IGI-arbejdsgruppen (© FSC A.C.)© FSC A.C.

Efter mere end to års arbejde er FSC’s internationale generiske indikatorer (IGI) klar til at blive godkendt. Inden vil en færdig IGI-pakke blive sendt ud til et sidste gennemsyn (ikke en konsultation) hos FSC-interessenter i slutningen af 2014.


”Vi er klar over, at det har været en langstrakt proces, specielt for dem i den danske FSC-arbejdsgruppe, som arbejder med revideringen af den danske FSC-skovstandard, og som har skullet bruge indikatorerne. Vi skal være de første til at beklage det langstrakte forløb og samtidig udtrykke stor respekt for arbejdsgruppemedlemmernes indsats og tålmodighed,” siger Loa Dalgaard Worm, sekretariatsleder i FSC Danmark. 

Oprindelig var det ambitionen, at de internationale generiske indikatorer skulle være klar ved sommertid i år, men nu står det klart, at de først vil blive endeligt godkendt og klar til brug i marts 2015.

”Det klinger måske hult, men vi er også trætte af den nye udsættelse. Dog er det også vigtigt for os at understrege, at vi på ingen måde ønsker at spilde arbejdsgruppens tid og ressourcer. Vi kunne godt fortsætte arbejdet med at udvikle indikatorer til den danske FSC-skovstandard ud fra det IGI-udkast, der foreligger, men så ville arbejdsgruppen risikere at skulle lave ting om, fordi det endelige udkast har ændret sig.”    

Ekstraordinært gennemsyn af de endelige IGI’er
På et møde til FSC’s internationale Generalforsamling i Sevilla for nylig var IGI’erne på dagsordenen og de næste skridt i processes blev præsenteret og diskuteret.

I slutningen af i år vil en IGI-pakke blive sendt ud til FSC-interessenter for at give dem mulighed for at læse de endelige indikatorer igennem og give FSC’s internationale bestyrelse feedback, inden de skal godkende pakken i marts 2015. Dette vil ske gennem et online spørgeskema. IGI-pakken består af IGI-standarden, som lister de egentlige indikatorer, og en SIR-guide (Scale, Intensity and Risk Guideline).

”SIR-guiden vil hjælpe os med at udarbejde en standard med mere tilgængelige og tilpassede krav for små og ekstensivt drevne (lav intensitet) skove, hvilket vil lette arbejdet for hovedparten af de danske skovejere og dermed gøre det mere attraktivt at blive FSC-certificeret,” siger FSC Danmarks standardfacilitator, Sofie Tind Nielsen. Den danske FSC-arbejdsgruppe genoptager revideringsarbejdet ultimo februar 2015, hvor standardfacilitator Sofie Tind Nielsen er tilbage fra barsel, og hvor IGI’erne er tæt på endelig godkendelse.    

Hvorfor internationale generiske indikatorer?
De internationale generiske indikatorer skal sikre, at FSC’s globale principper og kriterier (P&C) for bæredygtig skovdrift bliver implementeret ensartet over hele verden, og at principperne og kriteriernes hensigt afspejles i nationale og regionale FSC-standarder. De generiske indikatorer skal også anvendes i certificeringsfirmaernes generiske/interim nationale standarder i de lande, hvor der ikke er udviklet nationale FSC-skovstandarder, og sikre konsistens mellem disse.

Læs mere om IGI’erne her
Læs mere om den danske standardrevidering her


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000208