Medlemskab vs. certificering

Medlemskab og certificering eller en varemærkelicens er ikke det samme. Men mange organisationer vælger frivilligt at blive medlem af FSC Danmark som et vigtigt supplement til deres certificering eller licens.

Medlemskab er ikke det samme som en certificering

Medlemskab vs. certificering

I FSC Danmark bliver vi tit spurgt om forskellen på et medlemskab i FSC Danmark og en FSC-certificering eller en FSC-varemærkelicens. Medlemskab og certificering/licens er ikke det samme, men to adskilte områder, og medlemskab i FSC Danmark giver ikke ret til at sælge/producere eller promovere FSC-certificerede produkter.

Hvad er hvad?

Medlemskab
Certificering
Varemærkelicens

Frivilligt engagement i FSC Danmark, der giver adgang til netværk, viden og services.

Et medlemskab i FSC Danmark er et frivilligt ekstra engagement, som mange virksomheder og organisationer vælger til for at støtte og indflydelse FSC Danmarks arbejde samt adgang til en række medlemsfordele. Medlemskab tegnes direkte hos FSC Danmark, som man betaler et årligt medlemskontingent til.

Giver ret til at sælge og producere produkter som FSC, FSC-mærkning og til at bruge FSC’s varemærker i markedsføring og kommunikation.

En FSC-certificering giver virksomheder eller andre organisationer ret til at bruge FSC’s varemærker produkter, i markedsføring og kommunikation og videresælge produkter og varer som FSC-certificerede via faktura og leveringsdokumenter. FSC-certificering foregår gennem et godkendt certificeringsorgan eller en gruppecertificeringsadministrator, som man årligt betaler for certificeringsydelsen. Certificeringsorganet og gruppeadministratoren opkræver desuden en årlig omsætningsbaseret afgift, som går til driften og udviklingen af FSC-systemet, der drives af den internationale nonprofit-organisation FSC International.

 

Giver ret til at bruge FSC’s varemærker i markedsføring og kommunikation for mærkede produkter.

En FSC-varemærkelicens giver virksomheder ret til at bruge FSC’s varemærker i forbindelse med promovering af FSC-certificerede og -mærkede produkter i kommunikations- og markedsføringsmaterialer. Licensen tegnes hos FSC Danmark, som opkræver en årlig afgift til at kontrollere og vejlede licenshavere samt håndtere misbrug og forkert brug af FSC’s varemærker.

 

Mere information

Designing for Sustainability 2019
FSC Danmark er en aktiv non-profit medlemsorganisation og et stærkt netværk. Vores medlemmer tæller anerkendte NGO’er og et bredt udsnit af dansk erhvervsliv. Vi arbejder på at fremme FSC-mærket og bidrage til mere ansvarligt skovbrug verden over.
Vær en del af et globalt fællesskab
Flere og flere medlemmer af FSC Danmark bliver medlem af FSC International for at få indflydelse på de store strategiske beslutninger i FSC-systemet og blive en del af et internationalt netværk.