Charlotte Sander, IKA

IKA - Foreningen af offentlige indkøbere

Navn:
Charlotte Sander

Stilling:
Sekretariatsleder

Organisation:
IKA

Hvornår blev I medlem af FSC Danmark?
September 2017

Hvad laver IKA?
IKA er en forening af offentlige indkøbere med 750 medlemmer. Vi er hermed medlemmernes stemme i den offentlige debat. IKA sidder med i forskellige udvalg og fora, hvor vi har mulighed for at præge den brede palette, der relaterer sig til offentlige indkøb. Vi arbejder med kompetenceudvikling, netværk, videndeling og afvikler større konferencer.

IKA består af en valgt bestyrelse og et ansat sekretariat. Vi er tre ansatte i sekretariatet og 8 medlemmer i bestyrelsen. Vores forening er repræsenteret bredt af kommuner, regioner, selvejende institutioner, ministerielle institutioner, forsyningsselskaber, boligselskaber og statslige instanser. Alle, der er udbudspligtige, kan blive medlem af IKA. IKA driver også et leverandørnetværk for leverandører/tilbudsgivere til det offentlige.

IKA er stiftet af offentlige indkøbere og derfor er vores mission at være medlemmernes klare stemme i den offentlige debat, vi vil være det sted offentlige indkøbere søger hen, når de skal kompetenceudvikles, samt være foreningen der i fællesskabets ånd udvikler offentlige indkøb.

Hvorfor er FSC vigtigt for jer?
FSC er vigtig for IKA, da vi har muligheden for at videndele forskellige niveauer. Både omkring det organisatoriske og det faglige. IKA og FSC er begge foreninger med et sekretariat og en valgt bestyrelse, men yderligere repræsenterer vi også forskelligt i vores målgrupper. Der er fællestræk, og der områder hvor vi kan bruge hinanden til at bredere ud. Til gavn for begge organisationer.

Læs mere om IKA her.