FSC-logoet

FSC er fortsat dybt bekymret over Ruslands aggressive invasion af Ukraine og forbliver solidariske med alle ofre for disse krigshandlinger. I fuld overensstemmelse med FSC's mission og standarder, og efter en grundig analyse af konsekvenserne ved at inddrage FSC-certifikater, har den internationale FSC-bestyrelse besluttet at suspendere alle CoC-certifikater i Rusland og Belarus, herunder også de certificerede skovejendommes CoC-certifikater. Samtidig blokeres al indkøb af kontrolleret træ / FSC Controlled Wood fra de to lande.

Det betyder, at træ- og skovprodukter fra Rusland og Belarus ikke kan bruges i FSC-certificerede produkter eller sælges som FSC-certificeret noget sted i verden, så længe den væbnede konflikt fortsætter.

FSC vil fortsat nøje overvåge situationen og er klar til at træffe yderligere foranstaltninger for at beskytte integriteten af sit system.

"Alle vores tanker går til Ukraine og dets folk, og vi deler deres håb om en tilbagevenden til fred. Vi udtrykker også vores sympati med de mennesker i Belarus og Rusland, som ikke ønsker denne krig,” siger FSC’s generaldirektør Kim Carstensen.

For fortsat at beskytte skovene i Rusland vil FSC give indehavere af FSC-skovcertifikater i Rusland mulighed for at bevare FSC-certificeringen af deres skovdrift, men uden tilladelse til at handle eller sælge FSC-certificeret træ.

Kim Carstensen forklarer: ”Vi skal handle mod aggression. Samtidig skal vi fastholde vores mission om at beskytte skovene. Vi mener, at det at standse al handel med FSC-certificerede og kontrollerede materialer, og samtidig bevare muligheden for at forvalte skove efter FSC-standarder, opfylder begge disse behov.”

Bemærk: I sidste uge annoncerede ASI (FSC’s akkrediteringsorgan) termineringen af alle certifikater i Belarus på grund af manglende overholdelse af FSC’s grundlæggende krav til arbejdstagerrettigheder og adgangsvanskeligheder for auditører. Denne terminering er baseret på en undersøgelse, der gik forud for den russiske invasion af Ukraine.

Bemærk: Denne beslutning træder i kraft inden for 30 dage efter offentliggørelsen af de reviderede risikovurderinger af kontrolleret træ for Rusland og Belarus. Disse offentliggøres senere idag, hvorfor implementering skal ske senest den 8. april 2022.

Bemærk: Denne beslutning vil uvægerligt føre til en række spørgsmål hos vores vigtige samarbejdspartnere, certifikatindehavere og andre interessenter. Vi arbejder på at besvare disse gennem et FAQ-dokument, som vil blive tilføjet den internationale hjemmeside i morgen (og oversat til dansk hurtigst muligt og publiceret på FSC Danmarks hjemmeside).

Ovenstående er baseret på en oversættelse af FSC Internationals engelske meddelelse fra 8. marts.

Følg med i FSC-opdateringer vedrørende krigen i Ukraine her.

Læs mere om ASI’s terminering af certifikater i Belarus her.