Tvis Mølle

Når Holstebro Kommune inviterer til åbning af de nye Vand- og Naturlaboratorier søndag den 10. april 2022 omkring mergelsøen ved Tvis Mølle, markerer indvielsen samtidig en danmarkspremiere og er et konkret eksempel byggeri med bæredygtige principper. Byggeprojektet er som det første af sin slags blevet FSC-certificeret efter FSC’s anerkendte projektcertificeringsstandard. Det betyder, at Holstebro Kommune har fået certifikat og bevis , at de anvendte træmaterialer er fra ansvarligt drevne FSC-certificerede skove og andre ansvarlige kilder. Certifikatet er udstedt af Preferred by Nature. 

Kernen i Tvis Mølle Naturlaboratoriums Vand- og Naturplatforme er formidling og læring om natur og vand og heri indgår bæredygtighed som en helt naturlig tænkning og dagsorden. Samtidig står vi overfor at krav til bæredygtighed i byggeriet bliver indfaset i bygningsreglementet over de kommende år. Derfor gav det god mening at sikre ansvarligt træ til byggeriet, viden om det kan formidles til besøgende, og samtidig kunne vi også selv gøre os erfaringer om, hvordan bæredygtighed kan dokumenteres”, lyder det fra Torben Mølgaard, Chef i Teknik og Miljø, Holstebro Kommune.

FSC-træ ved Tvis Mølle Naturlaboratorium

 

Firstmover og forbillede for andre kommuner 
I FSC Danmark er man begejstret for Holstebro Kommunes FSC-projektcertificering, som, organisationen vurderer, vil en stor effekt i byggebranchen

FSC-projektcertificering er et administrativt og økonomisk enkelt værktøj til at sikre, at der anvendes byggematerialer af ansvarligt træ. Vi er meget taknemmelige for, at Holstebro Kommune er gået forrest og har vist vejen. Vi håber, at andre vil følge trop og sætte fokus deres brug og indkøb af træbaserede materialer. Træ er et eftertragtet byggemateriale, og vi skal bruge det ansvarligt, vi bidrager positivt til verdensmålene, biodiversitetsagendaen og andre vigtige grønne dagsordener”, fortæller Morten Hadsund Brodde, Relation Manager og Rådgiver hos FSC Danmark.  

I dag stiller mange offentlige og private bygherrer krav om brug af certificeret træ i byggeriet, og med projektcertificering sikrer bygherrerne, at de får konkret dokumentation for, at kravene føres ud i livet

FSC-træ ved Tvis Mølle Naturlaboratorium

 

Fra nord og syd: Mangfoldig brug af træ 
Vandlaboratoriet er udformet som en bro, der skyder sig fra mergelsøen hen over Tvis Å. Ved broen er der en trækfærge, som kan trækkes over mergelsøen og tilbage igen. Broen og færgen er lavet af otte forskellige FSC-certificerede tropiske træarter, hvilket giver rig mulighed for at formidle om de forskellige træarters holdbarhed og ansvarlige oprindelse. Naturlaboratoriet er udformet som et grovværksted. Gulvet placeres på det skrånende terræn med trapper, så der skabes en tribune mod søen. Naturlaboratoriet er opført i FSC-certificeret abodo, varmebehandlet fyrretræ fra New Zealand, og FSC-certificeret europæisk eg. 

”Når vi bruger træ, skal vi passe på med at forelske os i få arter. En mangfoldig brug af certificerede træarter med fokus på deres styrker og egenskaber er vejen frem. Også for at undgå overudnyttelse af få arter, som vi har set historisk særligt med tropisk træ. Vand- og Naturlaboratoriet er et super godt eksempel på, hvordan man kan bringe mange forskellige arter i spil”, forklarer Morten Hadsund Brodde fra FSC Danmark. 

FSC-træ ved Tvis Mølle Naturlaboratorium

 

Om Tvis Mølle Naturlaboratorium
Byggeriet af Vand- og Naturlaboratorierne er et vigtig skridt i udviklingen af det bynære natur- og aktivitetsområde, der har oplevet en fremgang i besøgstallet siden 2018. Sidste år fandt 58.000 naturglade børn, familier, foreninger, institutioner og skoleklasser vej til Tvis Mølle Naturlaboratorium. Målsætningen er at 100.000 årligt skal besøge Tvis Mølle Naturlaboratorium, når det er fuldt etableret. Vand- og Naturlaboratorierne er støttet af Nordea-fonden og Friluftsrådet. 

Tvis Mølle Naturlaboratorium er et sted for alle, og de nye faciliteter skal understøtte den brede vifte af aktiviteter, der allerede foregår i området. Her kan du få viden om både natur, sundhed, klima og lokal kulturhistorie. 

Læs mere på holstebro.dk/naturlab.  

Om FSC og projektcertificering
FSC er verdens mest troværdige certificeringsordning til ansvarlig skovdrift og produkter af ansvarligt træ. Uanset træets oprindelse, så sikrer FSC, at træet er fra FSC-certificerede skove og andre ansvarlige kilder. I FSC-certificerede skove er der bl.a. krav om bæredygtig hugst, beskyttelse af biodiversitet og truede arter og ordentlige vilkår for skovarbejderne. Og så sikrer FSC, at skovarealet vil være det samme generation efter generation. FSC anbefales af Forbrugerrådet og anerkendte miljøorganisationer som WWF Verdensnaturfonden og Verdens Skove. 

Når offentlige indkøbere og bygherrer stiller krav om ansvarligt træ, så er FSC-certificerede materialer blandt de gængse og nemme dokumentationsformer, som leverandører anvender. 

FSC-projektcertificering er for virksomheder/organisationer, der arbejder projektbaseret med træmaterialer i byggeriet. Dvs. bygherrer, håndværkere, anlægsvirksomheder, husproducenter og andre byggefirmaer. Med en FSC-projektcertificering opnår man tredjeparts dokumentation for brug af ansvarligt træ. 

Læs mere på fsc.dk

 

For mere information, kontakt:

Morten Brodde 
Rådgiver og Relation Manager  
FSC Danmark (FSC F000208) 
26211183 
m.brodde@dk.fsc.org

Helene Kiærskou 
Projektleder Tvis Mølle Naturlaboratorium  
HOLSTEBRO KOMMUNE (FSC-P001871) 
96117794 
Helene.Kiaerskou@holstebro.dk  

Pressemeddelelse_Jysk kommune den første af sin slags med FSC-certifikat.pdf
PDF, Size: 191.34KB
Logo og pressebilleder
ZIP, Size: 5.51MB