Tvis Mølle

Den 10. april var vi mange fremmødte for at se de nye Vand- og Naturlaboratorier ved Tvis Mølle i Holstebro. På trods af et vejr, som truede med hagl og blæst, fandt solen belejligt sin vej frem, da åbningstalerne blev afholdt. Tvis Mølle Naturlaboratorium er opført med et formål om at skabe rammerne for en involverende, sanselig og eksperimenterende formidling i naturen og forny forholdet til – og betydningen af – naturen i hverdagslivet. For at indfri det formål har de blandt andet besluttet at få en FSC-projektcertificering. Til den beslutning udtaler formand for Natur-, Miljø- og Klimaudvalget i Holstebro Kommune, Karsten Filsø, følgende: 

Vi har lagt vægt på kvaliteten i projektet og har med baggrund i det indhold og den formidling, der foregår herfra, valgt at lade Vand- og Naturlaboratorierne FSC-projektcertificere, i øvrigt som det første offentlige byggeri i Danmark. Herfra kan vi derfor også formidle nødvendigheden og muligheden for at bygge mere bæredygtigt i fremtiden.” 

Tvis Mølle

Hvad er et FSC-projektcertifikat?

Holstebro Kommune er den første danske bygherre, kommune og offentlige organisation, der får et FSC-projektcertifikat til et byggeri. Men hvad vil det egentlig sige at have sådan et certifikat? Det forklarede Morten Brodde fra FSC Danmark i sin tale til åbningen: 

“At et projekt er certificeret betyder, at træet, som vi er omgivet af her, er fra det, vi kalder veldrevne FSC-certificerede skove og andre ansvarlige kilder, og at Holstebro Kommune har bevis på det. Går vi et spadestik dybere, så betyder det, at træet kommer fra skove, hvor skovarbejderne har ordentlige arbejdsforhold – eksempelvis når det gælder løn, sikkerhedsudstyr og ligestilling. Det betyder også, at man i skovområderne passer på truede dyrearter og deres levesteder, og at man generelt tager hensyn til biodiversiteten.” 

Inspirationen er nu givet videre

FSC Danmark har en klar forventning om, at projektet bliver et startskud, som gør at andre bygherrer og kommuner får øjnene op for at FSC-certificere deres projekter. Det er nemlig en oplagt mulighed for dem til at sikre og dokumentere, at de bruger træ fra veldrevne skove og andre ansvarlige kilder. Eller at de alternativt i højere grad sikrer og har fokus på, at der bruges certificerede byggematerialer til deres projekter.  

Nordea-fonden har givet økonomisk støtte til projektet, og projektkonsulent Lene Rydal Jørgensen fra Nordea-fonden understregede i sin tale i forbindelse med indvielsen, at også hun håber, at projektcertificeringen af Tvis Mølle Naturlaboratorium vil få andre til at følge trop: 

“Vi kalder det her et innovativt eksempel, som rigtig mange kommer til at blive inspirerede af. Og det er ikke mindst fordi, at der til projektet er et ansvarligt brug af træ. Som noget nyt skal alle, der ansøger fonden om midler forholde sig til projektets bæredygtighed.” 

Tvis Mølle

Projektets mange træarter har et vigtigt budskab

Vand- og Naturlaboratorierne gemmer på en særlig historie omkring bæredygtig brug af verdens skove. Udover fyrretræ og eg, så er der brugt ikke mindre end otte tropiske træarter. Nogle af dem er arter, man måske har hørt før, som f.eks. Ipe og Jatoba. Men så er der også nogen, som man ikke støder på så ofte, som f.eks. Okan og Angelim Pedra. Og det er dem, vi kalder mindre kendte tropiske træarter.  

Når vi bruger den slags FSC-certificerede arter, gør vi noget ekstra for skovene i troperne. Vi efterspørger dermed de arter, som findes i massevis, og som der ikke er drevet rovdrift på historisk, men som skovejeren ikke kan sælge så meget af, da efterspørgslen er lav. Vand- og Naturlaboratorierne er et åbenlyst eksempel på, at vi ikke altid behøver at vælge de træarter, vi kender, men i stedet være åbne over for alle de andre muligheder, som skovene tilbyder. Vi skal bruge hele paletten af mulige træarter og sikre mangfoldighed i brugen af tropisk træ. For skovens skyld og for at hjælpe skovejeren. 

Tag forbi Tvis Mølle Naturlaboratorium og se nærmere på stedets faciliteter og de mange forskellige arter af træ! 

Læs mere om FSC-projektcertificering her