FSC Danmarks årsdag og generalforsamling

Til FSC Danmarks årsdag og generalforsamling samles en bred vifte af interessenter, der spænder fra NGO'er og fagforeninger til erhvervsorganisationer og virksomheder. Alle har til fælles, at de er engageret i ansvarlig brug af verdens skove, og til årsdagen mødes de til spændende diskussioner, indspark og netværk.

FSC Danmarks årsdag

Mødestedet for alle med interesse i ansvarligt drevne skove

FSC Danmarks årlige generalforsamling er øverste myndighed i organisationen. På generalforsamlingen sammensætter medlemmerne bestyrelsen og træffer de større strategiske beslutninger omkring FSC-sekretariatets daglige arbejde. Generalforsamlingen afholdes almindeligvis i begyndelsen af maj i kombination med årsdagen. Begge dele er åbne for alle virksomheder og organisationer, men kun medlemmer af FSC Danmark har stemmeret i forbindelse med generalforsamlingen. Informationer om dagsorden, bestyrelsesvalg og opstilling af forslag vil fremgå af denne side, når det er aktuelt.

FSC Danmarks årsdag 2022

Efter generalforsamlingen fortsætter vi med årsdagen. Her sætter FSC Danmark spot på et eller flere aktuelle emner i relation til ansvarlig skovdrift og bæredygtighed og gør plads til netværk og videndeling. Årsdagen har som formål at opdatere og inspirere vores medlemmer og interessenter, så de kan tage det næste ambitiøse skridt inden for bæredygtighed og FSC, når de kommer hjem. På dagen deltager organisationer og virksomheder med vidt forskellige interesser, men dog med et fælles ønske: at sikre, at verdens skove bruges ansvarligt. Til årsdagen møder man blandt andet regnskovs-NGO'en, brancheorganisationen, detailkæden, fagforeningen, fuglebeskyttelsesorganisationen, møbelproducenten og mange flere. 

FSC Danmarks årsdag og generalforsamling 2023

Salling Rooftop Aarhus

FSC Danmark inviterer til årsdag og generalforsamling onsdag d. 10. maj fra 9.30-16.00 hos Salling Væksthus, Søndergade 27, 8000 Aarhus C.

Vi starter dagen med generalforsamling, som er åben for alle, men hvor kun medlemmer af FSC Danmark har stemmeret. Her kan du blandt andet høre om FSC's udvikling i Danmark og vores aktiviteter.

Se foreløbig dagsorden og andre informationer om generalforsamling i næste sektion.

Med mindre end 7 år tilbage til at løse klima- og biodiversitetskrisen, er der behov for handling og handling nu. På FSC Danmarks årsdag og generalforsamling stiller vi skarpt på, hvordan verden kunne se ud i 2030 ud fra de tendenser og lovgivninger, vi ser nu. Samtidig tager vi et ærligt indblik i, hvordan man holder fast i ansvarligheden og de bæredygtige målsætninger i en tid med permakriser, og hvordan partnerskaber og fælles front kan være en støtte i fremdriften. Vi inviterer derfor FSC Danmarks medlemmer til en dag med udgangspunkt i håndgribelige cases og praktiske erfaringer på, hvordan vi sammen når målet.   

På årsdagen kan du også møde FSC Danmarks medarbejdere og netværke med alle de andre deltagere som repræsentere et bredt udsnit af dansk erhvervsliv og NGO-verdenen. 

Læs mere om årsdagen og tilmeld dig her.

 


Dagsorden, bilag og opstilling til bestyrelse

Dagsorden jf. vedtægter:

1. Valg af ordstyrer og referent
2. Godkendelse af indkaldelse til generalforsamling
3. Valg af to referatkontrollører
4. Formandens beretning
5. Fremlægning og godkendelse af regnskab for 2022
6. Fremlægning og godkendelse af budget for 2023
7. Valg til bestyrelse
8. Spørgsmål og forslag fra medlemmer og bestyrelse
9. Evt.

Ønsker du at stille op til bestyrelsen, så kontakt venligst sekretariatsleder Søren Grue Dürr på s.grue@dk.fsc.org eller meddel dette på selve dagen.

Medlemmer og bestyrelsen kan opstille punkter til dagsorden. Indkomne forslag skal være sekretariatet i hænde senest 4 uger før afholdelsen af generalforsamlingen, dvs. d. 12. april.

Endelig dagsorden og bilag udsendes til medlemmerne elektronisk senest 2 uger før afholdelsen af generalforsamlingen, dvs. d. 26. april.

Mere information

FSC Design Award 2019
FSC Design Award er en designkonkurrence, der udfordrer danske design- og arkitektstuderende til at tænke i nye baner og forene bæredygtighed med godt design i træ. Konkurrencen har været afholdt siden 2007.
FSC Designrejse 2016
Siden 2007 har FSC Danmark sendt designstuderende fra landets arkitekt- og designskoler til skovområder og træværksteder på fem forskellige kontinenter. De har oplevet, hvad det vil sige, at en skov er FSC-certificeret og samarbejdet med lokale værksteder om produktion af deres design.
Designing for Sustainability 2019
Designing for Sustainability er FSC Danmarks konference, der sætter fokus på 360 graders bæredygtighed. Konferencen samler danske virksomheder og organisationer, der er interesseret i bæredygtig udvikling, både når det gælder egen organisation og de leverandørkæder, de er en del af. Det er med andre ord en konference, der rækker langt ud over FSC og ansvarligt drevne skove.
FSC Danmark på byggerimesse
FSC Danmarks vigtigste årlige begivenheder er vores årsdag og generalforsamling. Herudover har vi siden 2007 afholdt designkonkurrencen FSC Design Award og sendt vinderne på FSC Designrejse ud i verden til FSC-certificerede skovområder. Sammen med konferencen Designing for Sustainability er det nøglearrangementer, som formår at samle nuværende og kommende beslutningstagere om bæredygtighed og ansvarligt drevne skove.