Tekstil og mode

FSC er ikke kun relevant inden for de velkendte træ- og papirprodukter. Skovbaserede tekstiler såsom rayon, viskose, modal og lyocell vinder frem som en del af mode- og tekstilbranchens tiltag inden for bæredygtighed. I FSC Danmark samarbejder vi med branchen om at sikre ansvarlig brug af træ i tøj og tekstilprodukter, og i 2020 kom den første FSC-certificerede tøjkollektion i butikkerne i Danmark.

FSC-mærket tøj

Vi skal bruge træfibre med omtanke

Lige nu er kun ca. 25 % af alt viskose på verdensplan FSC-certificeret, og det kan ende med at blive et problem for verdens skove. Viskose er nemlig den tredje mest brugte fiber i verden (efter bomuld og polyester) og er samtidig den fiber, hvis brug vokser hurtigst for tredje år i træk. Det er der en god grund til. Produktionen af viskose har den fordel, at den efterlader et markant lavere aftryk på kloden end både bomuld og polyester. Viskose fremstilles i korte træk ved at koge savsmuld ind til en sirup, som bliver kondenseret, indtil man til sidst kan spinde en tråd på det. Processen bruger mindre vand, kemikalier og elektricitet end andre fibertyper og er på den måde bedre for kloden end andre fibertyper. Men den større efterspørgsel kan også være med til at presse skovene yderligere og bidrage til øget afskovning eller degradering af skovene, hvis ikke virksomheder og forbrugere stiller krav til oprindelsen. Eksempelvis ved at efterspørge FSC-certificeret tøj og certificerede fibre.

Masai først med FSC-certificeret tøj

I 2019 indgik design- og tøjbrandet Masai et partnerskab med FSC Danmark for at blive det første danske modebrand til at opnå FSC-sporbarhedcertificering for deres primære fiber, viskosen, for at dokumentere sporbarhed fra tøj til FSC-certificerede skove og andre ansvarlige kilder. Den første FSC-certificerede kollektion kom i butikkerne i juli 2020, og Masai stræber efter at FSC-certificere alt viskose i 2025. Siden har flere danske virksomheder lanceret FSC-certificeret tøj - blandt andet JBS og BITTE KAI RAND, som også er medlem af FSC Danmark.

FSC-mærket tøj fra Masai

FSC-certificeret tøj fra Masai. Foto: Masai Clothing Company.

FSC Danmark leder internationalt projekt

I FSC Danmark vil vi bruge vores mangeårige erfaringer med FSC og certificering i træ- og papirbranchen til at hjælpe mode- og tekstilbranchen med at sikre, at de bruger træfibre fra veldrevne skove og andre ansvarlige kilder. Fra 2022-2025 sætter vi ekstra fokus mode- og tekstilbranchen globalt plan, når det nye projekt "Fashion x FSC" rulles ud. Det globale projekt ledes af FSC Danmark og skal sikre, at modeindustrien i stigende grad stiller krav til ansvarlig oprindelse af den viskose og naturgummi, de bruger.

I Danmark har vi allerede taget de første skridt vejen mod mere FSC-certificeret viskose og naturgummi og arbejdet med tekstilbranchen de sidste par år. Med projektet vil vi udbrede vores arbejde og viden et globalt plan til andre nationale og regionale kontorer. Vi sætter fokus den interne viden og bedre løsninger fra FSC's side, da vi ved, at hvis vi skal hjælpe branchen, er vi nødt til at kende markedets mange og til tider kringlede værdikæder og produktionsprocesser. Samtidig vi som system blive bedre til at hjælpe branchen med at de data og digitale løsninger, de har behov for.

Nedenfor kan du læse om projektets tre spor.

 1. Viden og partnerskaber

  For det første skal vi opbygge partnerskaber med virksomheder og organisationer, som gerne vil en mere bæredygtig tekstilindustri. Helt konkret arbejder vi i Danmark og globalt for, at flere virksomheder tilslutter sig Fashion Forever Green Pact, hvori man forpligter sig til at arbejde for at have FSC-certificerede produkter på markedet inden 2025. Danmark er i øjeblikket i førertrøjen i forhold til mængden af både FSC-certificerede virksomheder indenfor tekstil- og gummisektoren, og er det land, som har flest virksomheder, der har tilsluttet sig Fashion Forever Green Pact. Den position vil vi gerne bevare ved at få endnu flere til at tilslutte sig. 
   
  En del af dette arbejde er også at gøre vores interne viden større, så dette spor handler også om at lave intern opkvalificering på tværs af kloden og samtidig gøre os til verdensmestre i, hvordan forskellige certificeringsordninger i tekstilindustrien spiller sammen. De mange mærker på markedet gør det svært for virksomheder at finde rundt i, hvad der er det bedste valg på forskellige fibre, og det vil vi gerne kunne hjælpe med at skabe overblik over.

 1. Støtte ude i den enkelte supply chain

  Vi ved, at den nemme del af arbejdet er at sætte sig nogle mål om at blive certificeret. Det egentlige arbejde ligger, når ens leverandørkæde skal certificeres. For hvad kræver det af hvem, hvornår og hvorfor? Og hvordan kommer man i gang? Dette arbejde vil vi i projektet gerne hjælpe med. Så derfor kan virksomheder, der har tilsluttet sig Fashion Forever Green Pact eller indført målsætninger om FSC-certificeret gummi, få støtte ude i de lande, hvor deres leverandørkæder arbejder, til at få dem igennem en certificeringsproces. Helt konkret har vi i projektet engagereret 20 FSC-landekontorer, som alle vil støtte lokale og internationale virksomheder i modebranchen mod certificering.
   

 2. Data, blockchain og cirkularitet

  Projektets sidste spor handler om fremtidssikring af FSC's relevans som løsning for branchen. Det indeholder tre forskellige underspor: digitaliseringsløsninger, livscyklusberegninger i materialevalg og cirkulære løsninger i form af genbrugsfibre. 
   
  Digitaliseringsløsningerne handler dels om at teste FSC's blockchain i en tekstilleverandørkæde for at sikre, at den digitale løsning fungerer i en leverandørkæde med mange underleverandører. En del af denne pilot er også at teste, om FSC-blockchain kan bruges til at videreformidle essentielle data om sociale vilkår, kemikalier, oprindelsesland for fiberen osv. hele vejen op igennem leverandørkæden uden ekstra arbejde for virksomhederne og uden at afsløre hele værdikæden eller andre forretningssensitive informationer. Det testes også i denne del af projektet, hvordan vi kan sikre høj grad af datainteroperabilitet imellem FSC og centrale digitale platforme i tekstilbranchen. 
   
  For at gøre det nemmere for virksomheder i designprocessen at foretage informerede valg om, hvilken fiber de vil bruge til deres design, vil vi i projektet i samarbejde med en førende dansk leverandør på området udarbejde et hands-on værktøj, hvor design- eller indkøbsafdelinger nemt kan vurdere, hvilken udledning et givent valg af fibre fra en given underleverandør vil betyde og lave alternative versioner i andre fibre eller fra andre dele af verden at holde op imod. Formålet er at give virksomhedernes medarbejdere en let tilgængelig måde at se påvirkningen af valgene allerede i designprocessen.  
   
  Sidst men ikke mindst ønsker vi med projektet at støtte den cirkulære omstilling i tekstilbranchen, og det er derfor en målsætning for projektet at sikre, at det første FSC-certificerede tekstilprodukt lavet af genbrugsfibre kommer på markedet inden projektets udgang samt at en lang række af de virksomheder, der samarbejdes med i løbet af projektet, har målsætninger om brugen af genbrugsfibre og er godt på vej mod implementering og skalering.

Fashion Forever Green Pact

FSC's Fashion Forever Green PactFSC har lanceret initiativet "Fashion Forever Green Pact" for at fremme indkøb af ansvarlige fibre blandt globale modebrands. Initiativet skal modvirke industriens bidrag til skovrydning og tab af biodiversitet, og allerede nu har virksomheder som H&M Group, Masai Clothing Company, JBS Textiles Group, Aditya Birla Group, Bitte Kai Rand og Bravo World tilsluttet sig initiativet. Initiativet er for brands, detailvirksomheder, producenter og lignende virksomheder. Branchesamarbejdet mellem FSC og virksomhederne skal drive en forandring i indkøbspraksis og i sidste ende beskytte skove globalt.

Fashion Forever Green Pact er baseret på tre actions, der har til formål at bygge bæredygtighed ind i modeindustriens voksende brug af fibre og andre skovbaserede materialer. Deltagende virksomheder forpligter sig proaktivt til have ansvarlige indkøbspolitikker, indkøb af FSC-certificerede træbaserede fibre inden for et år efter at have underskrevet initiativet og at have mærket mindst én kollektion med FSC-mærket inden 2025.

Mere information

Dansk FSC-skov

Vi arbejder sammen med dansk skovbrug, NGO'er og andre med interesse i skovbrug for at sikre, at FSC både giver inspiration, skaber forandringer og er nemmere at implementere på de danske skovejendomme. Omdrejningspunktet er den danske FSC-standard for skovcertificering, der er et effektivt og attraktivt redskab til at dokumentere ansvarlig skovdrift, både når det gælder drift, sociale forhold og miljømæssige hensyn. Vi ser samtidig FSC som en løftestang for udbredelsen af naturtiltag i de danske skove. Tag kontakt, hvis du er interesseret i skovcertificering eller FSC i dansk skovbrug.

Bæredygtigt tropisk træ

"Use it or lose it". I FSC tror vi på, at man gennem køb af tropisk træ fra FSC-certificerede skove i troperne kan skabe en positiv udvikling for dyr, natur og mennesker. Gennem brug af FSC-certificeret tropisk træ i fx møbel- og byggesektoren kan vi give skovejere i troperne et incitament til at bevare skoven og undgå skovrydning til fordel for kvægbrug og afgrøder. FSC Danmark laver en lang række aktiviteter omkring tropisk træ i Danmark og udlandet for at udbrede brugen af ansvarligt tropisk træ. Kontakt os for mere info og samarbejde.

FSC-træ i offentligt projekt på Aarhus Havn

Det offentlige Danmark køber hvert år ind for 380 milliarder kroner. I FSC Danmark arbejder vi på, at det offentlige indkøbs andel af træ- og papirprodukter samt andre skovbaserede materialer med ansvarlig oprindelse stiger. Til gavn for skov, dyr og mennesker og de mange FSC-certificerede virksomheder, der har investeret i at dokumentere ansvarlige træprodukter gennem FSC.

Kulbroen i Aarhus Sydhavn

Træ er et af de vigtigste byggematerialer, vi har, og en efterspurgt løsning i bæredygtigt byggeri. I FSC Danmark arbejder vi for, at den danske byggebranche er med helt fremme, når det gælder brugen af FSC-certificeret træ og træ fra ansvarligt drevne skove.

FSC i møbel og designbranchen

Træ er og har længe været et af de foretrukne materialer i møbel- og designbranchen - lige fra de klassiske møbeldesigneres tid og frem til i dag. I FSC Danmark har vi et godt samarbejde med den danske designbranche om at sikre, at det velkendte og respekterede danske design også er lig med ansvarlig brug af træ og FSC-certificering.

FSC har længe været udbredt i den grafiske branche

Papir og emballage af træfibre er del af de fleste menneskers hverdag. På trods af øget digitalisering vokser det globale papirforbrug, og det samme gælder efterspørgslen på træbaseret emballage. I FSC Danmark arbejder vi på, at FSC-andelen af det danske forbrug af papir, emballage og andre produkter af fibermasse stiger, så vi sikrer, at fibrene har en ansvarlig oprindelse. Den grafiske branche i Danmark har længe været frontrunner, når det gælder FSC-certificering, så vi i dag har et stort marked for FSC-certificerede grafiske produkter. 

FSC-certificeret bambusskov

Vores skove rummer udover træ også materialer som gummi, kork, harpiks, rattan og bambus. De kaldes for ”Non Timber Forest Products” (NTFPs) eller på dansk ”ikke-træbaserede skovprodukter”. De anvendes i et hav af produkter, og ligesom med træ skal vi bruge dem med omtanke. Det vil sige, at vi skal sikre, at de kommer fra ansvarligt drevne skove, hvor sociale og miljømæssige forhold er i orden. Indgår de i FSC-certificerede produkter, gælder FSC's certificeringskrav også for dem. I FSC Danmark arbejder vi for, at flere får øjnene op for skovens mange materialer, og at de i højere grad indkøbes ansvarligt.

FSC i detailhandlen

Skovene leverer materialer til rigtig mange produkter i dansk detailhandel, som er en vigtig samarbejdspartner for FSC-mærket og FSC Danmark. Vi samarbejder med flere aktører i sektoren for at udbrede mærkningen i deres sortiment og øge kendskabet til FSC blandt de danske forbrugere. Det handler ikke kun om selve kendskabet, men også om at gøre danskerne opmærksomme på, at og hvorfor det er vigtigt, at vi passer på verdens skove.

Fokusområder

Vi arbejder hver dag på mange fronter for at udbrede kendskabet til FSC-mærket i Danmark og øge markedsandelen af FSC-certificerede produkter. Vi har en række fokusområder, hvor vi gennem projekter, netværk og oplysning sætter FSC og ansvarlig brug af verdens skove på dagsordenen. Vi arbejder bl. a. med den offentlige sektor, dansk skovbrug, NGO'er og alle brancher, der bruger træ, papir og andre skovbaserede materialer.